Tzane Ng
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 13:46

a: Xét ΔCAD vuông tại A và ΔCBD vuông tại B có

CD chung

AD=BD

Do đó: ΔCAD=ΔCBD

b: ΔCAD=ΔCBD

=>CA=CB

=>C nằm trên đường trung trực của AB(1)

DA=DB

=>D nằm trên đường trung trực của AB(2)

Từ (1),(2) suy ra CD là đường trung trực của AB

=>CD\(\perp\)AB

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khôi  Nguyên
Xem chi tiết
vu duc huy
Xem chi tiết
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Chu Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Han Rosie
Xem chi tiết
Trần Hiếu Anh
Xem chi tiết
hoàng phạm
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Chính
Xem chi tiết
Phương Thúy Ngô
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Phương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)