Phước Lộc
26 tháng 3 lúc 19:53

1. will call

2. will rain

3. will be

4. won't visit

5. will be

Bình luận (0)
Đặng Đình Tiến
26 tháng 3 lúc 19:53

1. will call

2. will rain

3. will be

4. won't visit

5. will be

Bình luận (0)
Đức Kiên
26 tháng 3 lúc 20:01

1. You will call me next week

2. It's will rain tomorrow

3. He will be a teacher in the future

4. Hoa won't visit to Ha Noi next mouth

5. Next year , I will be go abroad 

Bình luận (0)
Thanh Duy
26 tháng 3 lúc 20:10

1. will call

2. will rain

3. will be

4. won't visit

5. will be

Bình luận (0)
rocoi
26 tháng 3 lúc 20:36

1 will call

2 will rain

3 will be

4 won"t visit

5 will be 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Tuyết Phương
Xem chi tiết
Xem chi tiết
nguyễn thị bích loan
Xem chi tiết
Lê Thị Hà My
Xem chi tiết
Kim Phan
Xem chi tiết
Bé Huệ
Xem chi tiết
nguyễn mạnh tuấn
Xem chi tiết
SAO MAI
Xem chi tiết
ha mai chi
Xem chi tiết
Thanh Ngân
Xem chi tiết