Lê Anh Quân
Kiều Vũ Linh
19 tháng 3 lúc 8:28

loading...    

a) Xét ∆ABE và ∆HBE có:

BE chung

∠ABE = ∠HBE (BE là tia phân giác của ABC)

BA = BH (gt)

⇒ ∆ABE = ∆HBE (c-g-c)

⇒ ∠BAE = ∠BHE (hai góc tương ứng)

⇒ BHE = 90⁰

⇒ EH ⊥ BC

b) Gọi M là giao điểm của BE và AH

Xét ∆ABM và ∆HBM có:

BA = BH (gt)

∠ABM = ∠HBM (BE là phân giác của ABC)

BM chung

⇒ ∆ABM = ∆HBM (c-g-c)

⇒ ∠BMA = ∠BMH (hai góc tương ứng)

Mà BMA và BMH kề bù

⇒ ∠BMA = ∠BMH = 180⁰ : 2 = 90⁰

⇒ BM ⊥ AH   (1)

Do ∆ABM = ∆HBM (cmt)

⇒ AM = HM (hai cạnh tương ứng)

⇒ M là trung điểm AH  (2)

Từ (1) và (2) ⇒ BM là đường trung trực của AH

c) Do ∆ABE = ∆HBE (cmt)

⇒ AE = HE (hai cạnh tương ứng)

Xét hai tam giác vuông: ∆AKE và ∆HCE có:

AE = HE (cmt)

∠AEK = ∠HEC (đối đỉnh)

⇒ ∆AKE = ∆HCE (cạnh góc vuông - góc nhọn kề)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khôi  Nguyên
Xem chi tiết
vu duc huy
Xem chi tiết
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Chu Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Han Rosie
Xem chi tiết
Trần Hiếu Anh
Xem chi tiết
hoàng phạm
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Chính
Xem chi tiết
Phương Thúy Ngô
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Phương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)