khánh lyy
nguyễn thị hương giang
22 tháng 11 lúc 23:14
a)\(R_1//R_2\Rightarrow U_1=U_2=U=220V\)\(I_1=\dfrac{U_1}{R_1}=\dfrac{220}{40}=5,5A;I_2=\dfrac{U_2}{R_2}=\dfrac{220}{60}=\dfrac{11}{3}A\)b)Tiết diện sợi dây: \(R=\rho\cdot\dfrac{l}{S}\)\(\Rightarrow S=\rho\cdot\dfrac{l}{R_1}=0,4\cdot10^{-6}\cdot\dfrac{12000}{40}=1,2\cdot10^{-4}m^2=1,2cm^2\)c)\(R_Đ=\dfrac{U^2_Đ}{P_Đ}=\dfrac{220^2}{60}=\dfrac{2420}{3}\Omega;I_{Đđm}=\dfrac{P_Đ}{U_Đ}=\dfrac{60}{220}=\dfrac{3}{11}\approx0,273A\)\(\left(R_1//R_2\right)ntR_Đ\)\(R_{12}=\dfrac{R_1\cdot R_2}{R_1+R_2}=\dfr...
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Dương Lan
Xem chi tiết
Đjjfh sihdowb
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)