khánh lyy
nguyễn thị hương giang
22 tháng 11 lúc 23:20
Muốn độ sáng của đèn tăng lên ta dịch chuyển con chạy C về M.Điện trở toàn mạch: \(R=R_Đ+R_b\)Khi con chạy ở C đèn sáng bình thường\(\Rightarrow I_{đm}=I_1\)Khi con chạy C về M, biến trở giảm\(\Rightarrow R\) giảm.Mặt khác: \(I=\dfrac{U}{R}\)Nếu R giảm thì \(I\) tăng vì R và \(I\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.\(\Rightarrow I_2>I_1=I_{đm}\)Khi đó độ sáng của đèn tăng lên.
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Dương Lan
Xem chi tiết
Đjjfh sihdowb
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)