Hỏi đáp môn Sinh học

Cây có hô hấp không ? giải thích vì sao cây cần hô hấp ? .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ở ngài sáng cây có hô hấp hay không? Tại sao ta khó nhận thấy ?...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hãy viết sơ đồ tóm tắt sự hô hấp của cây......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nêu những biện pháp kĩ thuật làm cho đất thoáng ( trong điều kiện bình thường và bị ngập úng )...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

giúp mk với mk đag cần gấp

Được cập nhật 15 giờ trước (22:23) 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: