Hỏi đáp môn Sinh học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1 : Ở cà chua , quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng . Khi cho lai giữa cây cà chua quả đỏ thuần chủng với cà chua quả vàng . a.Xác định kết quả thu được ở F1 và F2 ? b.Cho cà chua F1 lai với cây cà chua đỏ ỏ F2 thì thu được kết quả lai như thế nào ?

Câu 2: Ở ngô thân cao trội hoàn toàn so với ngô tân thấp . Khi cho 2 cây ngô giao pấn với nhau người ta thu được 455 cây thân cao và 152 cây thân thấp . Hãy xác định kiểu gen , kiểu hình của P và lập sơ đồ lai .

Câu 3; Tóc xoăn là tính trạng trội , khi bố tóc xoăn lấy mẹ tóc xoăn sinh ra đứa con tóc thẳng . Biện luận tìm kiểu gen của bố mẹ và viết sơ đồ lai .

Câu4: Trình bày cấu trúc và chức năng của NST ?

Câu5:So sánh sự giống và khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân ? Giữa giảm phân I và giảm phân II?

Câu 6: Trình bày những diễn biết cơ bản của NST qua các kỳ của nguyên phân và giảm phân ?

Câu 7: Sự khác nhau giữa NST thường và NST giới tính ? Trình bày cơ chế sinh con trai,con gái ở người ? Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1:1

Câu8:Trình bày quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái ?

Câu 9:Nêu cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của ADN . Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào ?Vì sao ADN vừa có tính đa dạng vừa có tính đặc thù ? So sánh sự giống nhau giữa ADN và ARN : ADN và Prôtêin

Câu 10: Một phân tử ADN có chiều dài 0,51 micrômet , hiệu số giữa nuclêôtit loại A với nuclêôtit loại X là 300. Ở mạch đơn thứ nhất có A nhiều hơn T là 600 , ở mạch đơn thứ hai có G gấp đôi X. Hãy tính :

a.Số nuclêôtit của phân tử ADN ? b. Số lượng từng loại nuclêôtit của phân tử? c. Tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của phân tử ? d.Số lượng từng loại nuclêotit của mỗi mạch đơn? e. Tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của mỗi mạch đơn ? Câu 11:So sánh giữa cấu tạo ADN và ARN ? So sánh giũa quá trình tự nhân đôi của ADN và quá trình tổng hợp ARN ? Câu 12 : Một đoạn mạch đơn của ADN có trình tự sắp xếp như sau : -A-G-X-T-G-A-X- a.Hãy viết đoạn mạch bổ sung với đoạn mạch trên ? b.Viết trình tự các đơn phân của đoạn mạch mARN nếu chúng được tổng hợp từ mạch đơn bổ sung đó .

3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.