Hỏi đáp môn Hóa học

Câu 1:

Câu nhận xét nào sau đây là đúng?

 • Chỉ khi vật bị nhúng trong chất khí thì mới chịu lực đẩy Acsimet.

 • Chỉ khi vật bị nhúng trong chất lỏng thì mới chịu lực đẩy Acsimet.

 • Khi vật nhúng trong chất lỏng hoặc chất khí thì chịu lực đẩy Acsimet

 • Chỉ khi vật đặt trên mặt đất thì mới chịu lực đẩy Acsimet.

Câu 2:

Ba vật được làm bằng ba chất khác nhau là sứ, nhôm, sắt có khối lượng riêng lần lượt là , , . Khi nhúng chúng ngập hoàn toàn vào nước có . phát biểu nào sau đây là đúng?

 • Không so sánh được lực đẩy Acsimet của nước tác dụng vào chúng vì không đủ dữ kiện

 • lực đẩy Acsimet của nước tác dụng vào sứ lớn nhất

 • lực đẩy Acsimet của nước tác dụng vào sắt lớn nhất

 • lực đẩy Acsimet của nước tác dụng vào nhôm lớn nhất

Câu 3:

Khi nằm trên đệm mút ta thấy êm hơn khi nằm trên phản gỗ. Tại sao vậy?

 • Vì đệm mút mềm hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người giảm.

 • Vì đệm mút dễ biến dạng để tăng diện tích tiếp xúc vì vậy giảm áp suất tác dụng lên thân người.

 • Vì đệm mút dầy hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người tăng.

 • Vì lực tác dụng của phản gỗ vào thân người lớn hơn.

Câu 4:

Hai thỏi nhôm có trọng lượng bằng nhau được treo thăng bằng về hai phía của một cân đòn.Đồng thời nhúng ngập một quả vào dầu, một quả vào nước. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • Đòn cân vẫn nằm thăng bằng.

 • Kim cân dao động xung quanh vị trí cân bằng.

 • Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong nước.

 • Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong dầu.

Câu 5:

Thả một viên bi sắt vào một cốc nước. Viên bi càng xuống sâu thì

 • lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó càng tăng, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng

 • lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó càng giảm, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng

 • lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng

 • lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó không đổi

Câu 6:

nhôm, có trọng lượng riêng chì trọng lượng riêng được thả vào một bể nước. So sánh độ lớn lực đẩy Acsimet thấy

 • độ lớn lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai khối chì lớn hơn

 • độ lớn lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai khối là khác nhau

 • độ lớn lực đẩy Acsimet tác dụng lên khối nhôm lớn hơn

 • độ lớn lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai khối là bằng nhau

Câu 7:

Trong một máy thủy lực, người ta dùng một lực 3000N để nâng một chiếc xe nặng 9 tấn. Khi đó, pittông lớn có tiết diện gấp bao nhiêu lần tiết diện pittông nhỏ?

 • 15 lần

 • 20 lần

 • 40 lần

 • 30 lần

Câu 8:

Đổ một lượng chất lỏng có thể tích vào một bình thông nhau có tiết diện nhánh lớn là , nhánh bé là . Coi thể tích nước phần nối thông hai đáy là không đáng kể thì độ cao mực chất lỏng trong mỗi nhánh là

 • h = 12 cm

 • h = 20 cm

 • h = 15 cm

 • h = 25 cm

Câu 9:

Một quả cầu bằng đồng được treo vào lực kế thì lực kế chỉ 4,45N. Nhúng chìm quả cầu vào rượu thì lực kế chỉ bao nhiêu? Biết ,

 • 4,05N

 • 4,25N

 • 4,15N

 • 4,45N

Câu 10:

Một đoàn tàu thứ nhất dài 900m chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h. Đoàn tàu thứ hai dài 600m, có vận tốc 20m/s chạy song song, ngược chiều với đoàn tàu thứ nhất. Hành khách trên tàu 1 thấy tàu 2 qua trước mặt mình trong bao lâu?

 • 30 giây

 • 90 giây

 • 20 giây

 • 60 giây

Violympic Vật lý 8
Được cập nhật 4 giờ trước (19:58) 8 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: