Thưởng Cộng tác viên Hoc24 nhiệm kỳ 8

Năm học 2018 - 2019 đã kết thúc, là lúc các bạn Cộng tác viên hoàn thành nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ 8. Thay mặt các thầy cô giáo của hoc24, thầy xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã có nhiều cố gắng để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng hoc24.vn, cũng như cùng nhau xây dựng Cộng đồng hoc24 vững mạnh.

Sau khi tham khảo ý kiến của các giáo viên, hoc24 trao giải thưởng đến các bạn CTV sau đây vì đã có những thành tích nổi bật trong thời gian vừa qua. Dựa theo tiêu chí điểm hỏi đáp (GP), mức độ online thường xuyên, và sự hoạt động tích cực của các bạn.

STT CỘNG TÁC VIÊN MỨC THƯỞNG
1 Thảo Phương 400.000đ
2 Trần Thị Hà My 400.000đ
3 Hoàng Minh Nguyệt 300.000đ
4 Vương Thị Thanh Hoa 300.000đ
5 Nguyễn Văn Thành 300.000đ
6 Nguyễn Nhật Minh 200.000đ
7 Phùng Tuệ Minh 200.000đ
8 Bastkoo 200.000đ
9 Trần Thọ Đạt 200.000đ
10 Huỳnh lê thảo vy 200.000đ
11 Hoàng Nhất Thiên 200.000đ
12 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 200.000đ
13 Vy Lan Lê  200.000đ
14 Tú Quyên 200.000đ

Hoc24 sẽ liên hệ với các bạn được giải để trao giải thưởng.

Các bạn được giải thưởng sẽ được tiếp tục làm Cộng tác viên trong nhiệm kỳ 9 (học kỳ hè 2019)

Khách