Hướng dẫn sử dụng

Điều khoản sử dụng trên website hoc24.vn

bình luận

Sau một thời gian dài hoạt động, hoc24.vn đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của rất nhiều các bạn học sinh trên cả nước. Sự phát triển của hoc24 đồng nghĩa với tăng nhiều chi phí cho việc vận hành, phát triển hệ thống cũng như biên soạn nội dung. Do vậy, từ tháng 02/2017, hoc24 bắt đầu thu phí trên các bài luyện trắc nghiệm và đề thi của lớp 10, 11, 12.

bình luận

Chính sách riêng tư và bảo mật trên hoc24.vn

bình luận

Hệ thống cấp bậc thành viên của hoc24.vn

bình luận

Chính sách bảo hành trên website hoc24.vn

bình luận