Chính sách bảo hành

1. Dịch vụ (tài khoản VIP)

Người sử dụng mua VIP là mua quyền thực hành đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm có trên trang web trong thời gian nhất định tùy theo từng loại gói phí với từng môn: VIP 6 tháng, VIP 1 năm. Khi người dùng mua VIP, Hoc24 sẽ ghi lại thời gian và thông tin cần thiết về giao dịch của khách hàng để thực hiện bảo hành và giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra.

2. Bảo hành

Ngay sau đối tác thanh toán VTCPay xác nhận giao dịch của người sử dụng thành công, Hoc24 sẽ cấp dịch vụ VIP cho Quý khách. Trong trường hợp Quý khách chưa nhận được VIP, Quý khách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Hoc24 để khiếu nại; Hoc24 sẽ liên hệ với đối tác thanh toán để xác nhận giao dịch liên quan và sẽ cấp phát dịch vụ VIP cho Quý khách trong vòng 24 tiếng từ thời điểm Quý khách thông báo.

Hoc24 có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng qua email hoặc số điện thoại trong trường hợp khách hàng thất lạc tài khoản hoặc mật khẩu.

Hoc24 không có trách nhiệm đền bù hoặc bảo hành trong các trường hợp bất khả kháng sau đây:

- Máy chủ của Hoc24 bị tấn công từ chối dịch vụ

- Lỗi kết nối mạng của máy tính khách hàng

- Các lỗi khách quan khác.

Khách

bùi quyết tiến
27 tháng 5 2023 lúc 21:42

Hình thang cân ABCD (AB // DC). Biết AB = 15cm, DC = 20cm, góc ở đáy bằng 75 độ. Tính diện tích hình thang cân ABCD.

· Trả lời (0)
Xem thêm bình luận...