Chính sách riêng tư, bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để sử dụng Hoc24, người sử dụng miễn phí hoặc ngưởi sử dụng có đóng phí phải cung cấp các thông tin sau:

- Họ và tên hiển thị (Không nhất thiết phải là tên thật của mình, nhưng phải tuân thủ các qui đinh nêu trong Điều khoản sử dụng)

- Tên đăng nhập: mỗi người dùng phải có một tên đăng nhập. Tên đăng nhập của ngưởi sử dụng để Hoc24 nhận diện và quản lý người dùng.

- Mật khẩu: Mỗi tên đăng nhập phải đi kèm một mật khẩu để Hoc24 nhận diện và cho phép truy cập. Mật khẩu của người dùng được Hoc24 lưu dưới dạng mã hóa, vì vậy ngay cả người quản trị trang web cũng không thể biết được thông tin về mật khẩu của người sử dụng.

- Địa chỉ email: Mỗi người dùng có đăng ký cần phải khai báo địa chỉ email để Hoc24 gửi email thông tin thiết lập lại mật khẩu mới khi được yêu cầu (khi người dùng quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu). Khi có bài học hoặc nội dung mới trên Hoc24, hệ thống sẽ gửi thông báo đến người sử dụng qua email.

- Số điện thoại (tùy chọn): Người sử dụng có đăng ký và người sử dụng mua VIP có thể khai báo số điện thoại để Hoc24 hỗ trợ qua đường điện thoại.

- Thông tin về trường học (tùy chọn): Người sử dụng có thể khai báo thông tin về trường mình đang học. Thông tin này giúp người sử dụng có thể dễ dàng tìm kiếm và kết bạn với các thành viên khác cùng trường.

- Thông tin thanh toán: Khi người sử dụng mua VIP cho tài khoản của mình, Hoc24 sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba (vtcpay.vn). Việc thực hiện khai báo các thông tin tài khoản tín dụng được mã hóa, bảo mật bởi đối tác thanh toán theo hợp đồng đã ký giữa VTCPay và đơn vị chủ sở hữu Hoc24. Hoc24 không thu thập, lưu giữ bất cứ thông tin về tài khoản tín dụng của khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin người sử dụng cung cấp cho Hoc24 và các thông tin liên quan đến quá trình thực hành của người sử dụng trên Hoc24 chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức của người sử dụng và nâng cao chất lượng dịch vụ trên Hoc24. 

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Sau 3 năm kể từ lần đăng nhập cuối cùng, các thông tin của người sử dụng sẽ bị xóa khỏi Hoc24.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Các thông tin của người dùng sẽ được lưu trên hệ thống máy chủ của Hoc24 và được quản lý bởi Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Giáo dục, đơn vị chủ sở hữu Hoc24.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Trên Hoc24 có thiết kế sẵn các chức năng quản lý thông tin người dùng. Người sử dụng có thể sử dụng máy tính cá nhân có kết nối Internet, đăng nhập vào trang web http://hoc24.vn và vào mục quản lý thông tin người dùng, sửa đổi cập nhật các thông tin mới.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Hoc24 cam kết bảo mật các thông tin riêng tư của người sử dụng (điện thoại, địa chỉ email, các kết quả học tập). Hoc24 cũng nghiêm cấm các hành vi lấy cắp thông tin cá nhân và sử dụng ngoài phạm vi các dịch vụ của Hoc24.

Khách