Xem chi tiết
Hà Quang Minh
11 giờ trước (19:25)

Toàn bộ câu hỏi trong quiz sẽ được lấy từ thông tin trong văn bản qua link https://bit.ly/giaychungnhanolm, mọi người có thể lên đó đọc và chuẩn bị kĩ cho những câu hỏi thú vị vào ngày mai nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Vân Khánh
13 giờ trước (17:05)

cmt đầu :> nghe thú vị quá à yeu

Bình luận (9)
Yeutoanhoc
13 giờ trước (17:24)

cho em hỏi là quiz câu hỏi là gì vậy ạ,ad có thể bật mí xíu được kh ạ

Bình luận (1)
Trần Thiên Anh
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
Nguyễn Huy Tú
14 tháng 7 lúc 10:13

Bài 15 

Ta có \(\left\{{}\begin{matrix}A.G=140000\\A+G=750\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}A=\dfrac{140000}{G}\\\dfrac{140000}{G}+G=750\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}G=400\\G=350\end{matrix}\right.\)

TH1: Với G = 400 

\(A=350\) 

a, \(L=\dfrac{N}{2}.3,4=\dfrac{2A+3G}{2}.3,4=3230\)

b, \(Cx=\dfrac{N}{20}=\dfrac{2A+3G}{20}=95\)

TH2: G = 350 tương tự nhé 

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Châu
Xem chi tiết
Vũ Đào Duy Hùng (haeng20...
14 tháng 7 lúc 9:42

loading...

Bình luận (0)
NeverGiveUp
10 tháng 7 lúc 16:17

A.Đột biến điểm :

-Thay thế một nucleotide (A, T, C, G) bằng một nucleotide khác 
-Chèn thêm một nucleotide 
-Mất đi một nucleotide 
B.Đột biến khung đọc ):

-Chèn hoặc mất đi một số nucleotide không chia hết cho 3 
-Dẫn đến thay đổi toàn bộ trình tự axit amin sau vị trí đột biến
C.Đột biến lặp 

-Lặp lại một đoạn nucleotide nhiều lần
-Có thể dẫn đến sự gia tăng hoặc giảm số lượng lặp lại
D.Đột biến mất đoạn :

-Mất đi một đoạn nucleotide liên tiếp
-Có thể dẫn đến sự mất đi một phần của gen hoặc toàn bộ gen

Bình luận (0)
Tuệ Nhii
Xem chi tiết
Cô Ngọc Anh
10 tháng 7 lúc 15:49

Số liên kết hidro = 2A + 3G = 2100 (1)

Mà A:G = 11:16 --> 16A = 11G --> 16A - 11G = 0 (2)

Từ (1) và (2) --> A = T = 330, G = X = 480

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Cô Ngọc Anh
10 tháng 7 lúc 15:46

Mắt nâu trội hoàn toàn, giả sử do gene A quy định --> mắt xanh là gene lặn sẽ do gen a quy định.

--> Kiểu gene mắt nâu: AA hoặc Aa, kiểu gene mắt xanh: aa.

Do các gene phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên trong quá trình giảm phân và thụ tinh, để bố mẹ đều mắt nâu nhưng lại sinh ra con mắt xanh thì kiểu gene của bố mẹ phải có allele a --> KG bố mẹ là Aa.

Sơ đồ lai như sau:

P: ♂Aa x ♀Aa

Giao tử: ♂(1A : 1a) x ♀(1A : 1a)

F1: 1AA : 2Aa : 1aa = 3 mắt nâu : 1 mắt xanh

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Nguyệt
7 tháng 7 lúc 21:39

a) Thế hệ F1 đồng loạt cánh bình thường chứng tỏ thế hệ p thuần chủng

có kiểu gen BB x bb -> F1 100% Bb về kiểu gen và 100% cánh bình thường về kiểu hình.
b) Thế hệ F1 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 1. Đây là kết quả của phép lai phân tích -> cá thể có kiểu hình trội là thể dị hợp Bb.
Ta có phép lai Bb X bb --> 50% Bb : 50% bb.
Vì các cá thể F1 cánh bình thường không thuần chủng nên thế hệ lai thu được sẽ không có tỉ lệ kiểu hình 100% cánh bình thường như ở thí nghiệm 1.

Bình luận (0)