ngAsnh
5 phút trước

ARN : - U - G - A - U - X - X -G - A - 

khuôn: -A - X - T - A -  G - G -X - T - 

Bình luận (0)
N      H
3 giờ trước (12:26)

D

Bình luận (0)
l҉o҉n҉g҉ d҉z҉
3 giờ trước (12:30)

D

Bình luận (0)
Khánh Quỳnh Lê
3 giờ trước (12:23)

{2A+2G=3000A−G=300⇔{A=T=900G=X=600

b ) b) L=N/2 x 3,4= 3000/2 x 3,4= 5100 (Ao)

Bình luận (0)
ngAsnh
3 giờ trước (12:24)

a) Có A + G = 50%

A = T = 20%N = 600 (nu)

G= X = 30%N = 600 : 2 x 3 = 900 (nu)

b) Tổng số nu của gen

N = 2A + 2G =3000 nu

Chiều dài của gen

l = N x 3,4 : 2 = 5100Ao

Bình luận (0)
l҉o҉n҉g҉ d҉z҉
3 giờ trước (12:31)

5100

Bình luận (1)
Đại Tiểu Thư
4 giờ trước (11:58)

1.cho các kiểu gen sau

(1) aa

(2) Aa

(3) Bb

(4) BB

đâu là kiểu gen tổng hợp

=>(2); (3)

bố mẹ có kiểu gen nào dưới đây để con sinh ra đều đồng tính trội

A. Aa x aa

B. aa x aa

C. AA x aa

D. Aa x Aa

qua giảm phân , ở động vật , mỗi tính bảo bậc 1 cho ra bao nhiêu TINH TRÙNG ?

A 2

B 1

C 3

D 4

Bình luận (0)
Hiếu Minh
4 giờ trước (12:03)

2. 

C. AA x aa

3. 

D. 4

Bình luận (0)
N      H
4 giờ trước (12:08)

2,3

C

D

Bình luận (0)
lạc lạc
5 giờ trước (10:54)

1.

a) - Tên của phân tử là bản sao của gen cấu trúc là mARN.

    - Phân tử mang đơn phân cấu tạo nên protein là tARN.

b) So sánh : 

*Giống nhau: 

- Đều thuộc loại axitribonucleic , đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn , cấu tạo theo nguyên tắc đa phân , gồm nhiều đơn phân , đơn phân là các nucleotit gồm 4 loại A,U,G,X.

- Chỉ có một mạch đơn.

- Đều được tổng hợp từ khuôn mẫu là gen trên ADN , tại các NST trong nhân tế bào.

- Đều tham gia vào quá trình tổng hợp protein.

Bình luận (0)
N      H
5 giờ trước (10:55)

Tham khảo:

1.

So sánh điểm giống và khác nhau của đơn phân ADN và đơn phân của ARN - Sinh học Lớp 10 - Bài tập Sinh học Lớp 10 - Giải bài tập

2.

Xét gen 1: A=T=A1+A2=200+400=600

G=X=G1+G2=400+500=900

tổng số Nu của cả gen: 2(A+G)=2*1500=3000 Nu

%A=%T=600/3000*100%=20%

%G=%X=900/3000*100%=30%

Xét gen 2:

Vì hai gen dài bằng nhau => số Nu gen 1= số nu gen 2= 3000 Nu

Ta có: N+G=3600=>G=X=3600-300=600

A=T=(3000/2)-600=900

%A=%T=900/3000*100%=30%

%G=%X=600/3000*100%=20%

Bình luận (0)
lạc lạc
5 giờ trước (10:57)

Đáp án:

%A=30%

%G=20%

 

Xét gen 1:

A=T=A1+A2=200+400=600

G=X=G1+G2=400+500=900

tổng số Nu của cả gen: 2(A+G)=2x1500=3000 Nu

%A=%T=60030006003000 x100%=20%

%G=%X=90030009003000 x100%=30%
 

Xét gen 2:

Vì hai gen dài bằng nhau => số Nu gen 1= số nu gen 2= 3000 Nu

Ta có: N+G=3600=>G=X=3600-300=600

A=T=(3000/2)-600=900

%A=%T=90030009003000 x100%=30%

%G=%X=60030006003000 x100%=20%

Bình luận (0)
ngAsnh
5 giờ trước (11:03)

TH1;Rối loạn GP chỉ xảy ra ở 1 giới

Aa x Aa --> F1: 1/4AA : 1/2 Aa :1/4aa

Bb x Bb --> F1: 1/4BBb : 1/4Bbb : 1/4B : 1/4b

Dd x dd --> F1: 1/2Dd : 1/2dd

Số KG tối đa : 3 x 4 x 2 = 24 (KG)

TLKG: AaBbDd : 0

Bình luận (1)
ngAsnh
5 giờ trước (11:05)

TH2;Rối loạn GP chỉ xảy ra ở 2 giới

Aa x Aa --> F1: 1/4AA : 1/2 Aa :1/4aa

Bb x Bb --> (O: Bb) x (O,Bb)

     F1: 1/4BBbb : 1/2Bb : 1/4O

Dd x dd --> F1: 1/2Dd : 1/2dd

Số KG tối đa : 3 x 3 x 2 = 18(KG)

TLKG: AaBbDd : 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8

Bình luận (0)
ngAsnh
6 giờ trước (10:15)

1b

2b

3b

 

Bình luận (0)
Chu Diệu Linh
5 giờ trước (10:23)

1. B

2. B

3. B

Bình luận (0)
N      H
5 giờ trước (10:38)

B hết nha

Bình luận (0)
diem pham
6 giờ trước (9:56)

câu 2 giúp mik vs

 

Bình luận (2)
N      H
5 giờ trước (10:38)

bị lỗi r

Bình luận (2)
OH-YEAH^^
6 giờ trước (9:55)

Tham khảo

VD: Ở một cây rau dừa nước; khúc thân mọc trên bờ có đường kính nhỏ và chắc, lá nhỏ; khúc thân mọc ven bờ có thân và lá lớn hơn; khúc thân mọc trải trên mặt nước thì thân có đường kính lớn hơn hai khúc trên và ở mỗi đốt, một phần rễ biến thành phao.

Bình luận (0)
ngAsnh
6 giờ trước (10:17)

- Người ta sử dụng hiện tượng mất đoạn để định vị gen trên NST, lập bản đồ gen

- Làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính  trạng mong muốn

- Ứng dụng việc tổ hợp các gen trên NST để tạo giống mới.

Bình luận (0)
Hải Đăng Nguyễn
8 giờ trước (8:17)

Bình luận (3)
xu zianghồ2011^^
8 giờ trước (8:18)

??

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)