Giới hạn chịu nhiệt của cà chua là 45°C-100°C

cây gừng là 45°C -100°C

Bình luận (0)

Gọi k là số lần nguyên phân của tế bào ban đầu.

Ta có, tổng số tế bào con được sinh ra trong các thế hệ tế bào là: 21 + 22 + 23 + ... + 2k = 254 => k = 7

=> tế bào ban đầu nguyên phân 7 lần.

=> Số NST trong các tế bào ở thế hệ cuối cùng là: 24 x 27= 3072 NST đơn

Bình luận (0)
Quang Nhân
Hôm kia lúc 20:53

Trong tế bào luôn có 2 quá trình, phân giải protein cũ và tổng hợp protein mới nhưng protein vẫn dữ được tính đặc thù của nó do:

+ Tính đặc thức của protein là do số lượng thành phần và trình tự sắp xếp của các axit amin trong protein. Trình tự sắp xếp protein theo 4 bậc cấu trúc là 1, 2, 3, 4.

Bình luận (1)

a, A = 100000 = 20% x N

N = 500000 nu

A = T = 100000 nu

G = X = (500000 : 2) - 100000 = 150000 nu

b, Ta có tổng số nu của ADN là 500000 nu

➙ L = N/2 x 3.4 = 850000A0 = 85nm

c, M=300×N=300×500000=150000000 đvC

d, 23= 8 ADN

Nmt= N×(23-1)=500000×7 =3500000 nu

e, H=2A+3G=100000×2+150000×3 =650000( liên kết)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
25 tháng 1 lúc 20:29

    Mỗi nhiễm sắc thể giữ vững hình thái, cấu trúc đặc thù qua các thế hệ tế bào và cơ thể, nhưng có biến đổi qua các giai đoạn của chu kì tế bào. Hình thái NST thay đổi theo các kì của phân  bào, nhưng hình dạng đặc trưng (rõ nhất, lớn nhất) là ở kì giữa bao gồm: tâm động, các trình tự khởi động nhân đôi và vùng đầu mút có tác dụng bảo vệ NST và không cho chúng dĩnh vào nhau. Mỗi NST có 3 bộ phận chủ yếu: tâm động, đầu mút, trình tự khởi đầu nhân đôi AND

Ở sinh vật nhân sơ: NST là phân tử ADN kép, vòng không liên kết với prôtêin histôn.  

- Ở tế bào nhân thực:

+ Cấu trúc hiểu vi: NST gồm 2 crômatit dính nhau qua tâm động (eo thứ nhất), một số NST còn có eo thứ hai (nơi tổng hợp rARN). NST có dạng hình que, hình hạt, hình chữ v… đường kính 0,2 – 2 mm, dài 0,2 – 50 mm.

Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng (về số lượng, hình thái, cấu trúc).

+ Cấu trúc siêu hiển vi: NST được cấu tạo từ ADN và prôtêin (histôn và phi histôn) .

* Đơn vị cơ bản cấu tạo nên NST là nuclêôxôm. Mỗi nuclêôxôm gồm 8 phân tử prôtêin histôn được quấn quanh bởi 134134vòng ADN tương ứng với 146 cặp nuclêôtit

 Các nuclêôxôm cạnh nhau được nối với nhau bởi một đoạn ADN tạo thành chuỗi nuclêôxôm (sợi cơ bản)

 Sợi cơ bản (11nm) ⟶  Sợi nhiễm sắc (30nm) ⟶ Crômatit (700nm) ⟶ NST (1400nm)

Bình luận (0)

- Nhiễm sắc thể (NST) là cấu trúc mang gen của tế bào và chỉ có thể quan sát thấy chúng dƣới kính hiển vi. - Cấu trúc siêu hiển vi của NST: + NST đƣợc cấu tạo bởi 2 thành phần: ADN + prôtêin loại histon. + Phân tử ADN có đƣờng kính 2nm, gồm 146 cặp nuclêôtit quấn quanh khối prôtêin (8 phân tử histon) 7/4 vòng  nuclêôxôm. + Nhiều nuclêôxôm liên kết với nhau (mức xoắn 1) sợi cơ bản (chiều ngang là 11nm). (Giữa 2 nuclêôxôm liên tiếp là 1 đoạn ADN và 1 phân tử prôtêin histon). + Sợi cơ bản cuộn xoắn bậc 2  sợi nhiễm sắc (30nm) 5 + Sợi nhiễm sắc cuộn xoắn bậc 3  sợi siêu xoắn (300nm) + Sợi siêu xoắn kết đặc  crômatit (700nm).

Bình luận (0)

a) P1: AaBb (Thân cao, hoa đỏ) x aabb (Thân thấp, hoa trắng)

G(P1): (1AB:1Ab:1aB:1ab)___ab

F1-1: 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb 

(25% thân cao, hoa đỏ: 25% thân cao, hoa trắng:25% thân thấp, hoa đỏ: 25% thân thấp, hoa trăng)

 

b) P2: AaBb (thân cao, hoa đỏ) x aaBb (thân thấp, hoa đỏ)

G(P2): (1AB:1Ab:1aB:1ab)____(1aB:1ab)

F1-2: 1AaBB: 2AaBb: 1Aabb:2aaBb:1aaBB:1aabb 

(3 thân cao, hoa đỏ: 1 thân cao, hoa trắng: 3 thân thấp, hoa đỏ: 1 thân thấp, hoa trắng)

Bình luận (0)
Mai Hiền
Hôm kia lúc 12:17

TH1: 

P: AaBb x AaBb

F1: aabb = 1/4 . 1/4 = 1/16 (6,25% thấp, dài)

TH2: 

P: AaBb x AABb

F1: aabb = 1 . 1/4 = 1/4 (25% thấp, dài)

Bình luận (0)

 - Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó (trội, lặn, do một gen hay nhiều gen quy định).

 - Người ta dùng phương pháp đó để nghiên cứu sự di truyền một số tính trạng ở người vì người sinh sản muộn và đẻ ít con. Vì lí do xã hội, không thể áp dụng phương pháp lai và gây đột biến. Phương pháp này đơn giản, dễ thực hiện, cho hiệu quả cao.

 - Ví dụ:

      + Nghiên cứu phả hệ cho biết bệnh máu khó đông liên quan tới giới tính.

      + Hay các tính trạng da đen, mắt nâu, môi dày, răng vẩu, lông mi dài, mũi cong là các tính trạng trội; da trắng, mắt đen, môi mỏng, răng đều, lông mi ngắn, mũi thẳng là các tính trạng lặn.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
25 tháng 1 lúc 20:08

Phương pháp theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó (trội, lặn, do một hay nhiều gen kiểm soát) được gọi là phương pháp nghiên cứu phả hệ.

 Khi để nghiên cứu di truyền người, các nhà nghiên cứu phải dùng phương pháp này vì:

- Người sinh sản chậm và đẻ ít con.

- Vì lí do xã hội, không thể áp dụng phương pháp lai và gây đột biến.

- Phương pháp này đơn giản dễ thực hiện nhưng cho hiệu quả cao.

Ví dụ: Nghiên cứu một số bệnh di truyền như bệnh mù màu, bệnh máu khó đông... qua các thể hệ để xác định được bệnh mù màu, máu khó đông là bệnh do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định.

 

Bình luận (0)
Jack🎋
25 tháng 1 lúc 20:08

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 

Lời giải chi tiết

 

Phương pháp theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó (trội, lặn, do một hay nhiều gen kiểm soát) được gọi là phương pháp nghiên cứu phả hệ.

 

 Khi để nghiên cứu di truyền người, các nhà nghiên cứu phải dùng phương pháp này vì:

 

- Người sinh sản chậm và đẻ ít con.

 

- Vì lí do xã hội, không thể áp dụng phương pháp lai và gây đột biến.

 

- Phương pháp này đơn giản dễ thực hiện nhưng cho hiệu quả cao.

 

Ví dụ: Nghiên cứu một số bệnh di truyền như bệnh mù màu, bệnh máu khó đông... qua các thể hệ để xác định được bệnh mù màu, máu khó đông là bệnh do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định.

Bình luận (2)
*{ MIN MÍN ARMY }*
25 tháng 1 lúc 11:56

Câu 1

Em nghĩ là

Chuột thải khí cacbonic ra thì cây sẽ hấp thụ khí cacbonic và thải ra khí oxi cho chuột hít thở

-> Việc trồng rừng và bảo vệ rừng rất quan trọng bởi vì nó giúp ta có oxi để thở

Câu 2

Việc em đã làm để bảo vệ môi trường ko khí là

+  Trồng nhiều cây xanh

+ Thường xuyên xử dụng xe đạp

+ Ko xả rác bừa bãi gây ô nhiễm

 

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
25 tháng 1 lúc 12:02

1. Vì cây có khả năng cung cấp oxi nên chuột có sự sống lâu hơn khi ở trong bình kín.

Ý nghĩa của việc trồng rừng và bảo vệ rừng:

- Tăng độ che phủ

- Làm sạch không khí

- Chống biến đổi khí hậu

- Cung cấp oxi 

- Chống xói mòn đất

- Cung cấp thực phẩm

- Giảm bớt lũ lụt, khô hạn

- Giúp cân bằng hệ sinh thái .....

2.

- Trồng cây xanh

- Không xả rác bừa bãi

- Thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa, trường lớp

- Hạn chế đốt cháy....

Bình luận (0)

Câu 1 

Chuột sống lâu hơn trong bình kín là vì do trong quá trình hô hấp  chuột lấy khí O2 và thải khí CO2 còn cây thì lấy khí CO2 và thải O2 nên chuột thở được và sống lâu và còn do là trong bình kín lên khí O2 sẽ tinh khiết hơn nên nó mới sống lâu .

❄ Cô lỗi đề vì vào ban đêm thì cây hút O2 và thải CO2 nên chuột chết vì ngặt thở .

Ý nghĩa việc trồng rừng: 

+ Giúp ổn định khí hậu xanh hóa toàn cầu và cung cấp khí O2 cho sự sống và làm sạch không khí .

+ Tăng độ che phủ cho đất chống các thiên tai  và bão tố  và chống biến đổi khí hậu như : hiện tượng nóng nên toàn cầu ,...

Câu 2 

Tuy chỉ là 1 học sinh nhưng em đã làm những việc sau để bảo vệ môi trường không khí : 

+ Tích cực bảo vệ cây xanh chống nạn phá rừng và phân loại rác thải đúng cách để tiêu hủy 

+ Tuyên chuyền cổ động mọi người trồng và bảo vệ cây xanh và bảo vệ môi trường.

 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN