Nguyễn Đức Long
Xem chi tiết
nam do duy
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Long
Xem chi tiết
nguyễn văn lĩnh
Xem chi tiết
nguyễn văn lĩnh
2 giờ trước (21:10)

giúp mình với 

Bình luận (0)
Mèo đáng yewww
Xem chi tiết
Trần Ngọc Hà
Xem chi tiết
Ngọc Anh Đoàn
Xem chi tiết
Mèo đáng yewww
Xem chi tiết
IamnotThanhTrung
2 giờ trước (20:37)

Tổng số lạc bán được 2 ngày đầu và 2 ngày sau là:

   35,1 + 54,3 = 89,4 (kg)

Số lạc ngày thứ hai bán được là:

   89,4 - 60 = 29,4 (kg)

Số lạc ngày thứ nhất bán được là:

   35,1 - 29,4 = 5,7 (kg)

Số lạc ngày thứ ba bán được là:

   54,3 - 29,4 = 24,9 (kg) 

                    Đ/S:

Bình luận (7)
Lê Hữu Nghĩa
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)