Sunshine
17 phút trước

`= -(4/9)^7 : 4/7^2`

`= -(4/9)^(7-2)`

`= -(4/9)^5`

Bình luận (1)
TV Cuber
10 phút trước

\(\left(-\dfrac{4}{9}\right)^7:\dfrac{16}{81}\)

\(=\left(-\dfrac{4}{9}\right)^7:\left(\dfrac{4}{9}\right)^2=\left(-\dfrac{4}{9}\right)^7:\left(-\dfrac{4}{9}\right)^2\)

\(=\left(-\dfrac{4}{9}\right)^{7-2}=\left(-\dfrac{4}{9}\right)^5\)

Bình luận (0)
kodo sinichi
4 phút trước

`(-4/9)^7 : 16/81 = (-4/9)^7 : (-4/9)^2 = (-4/9)^(7-2) = (-4/9)^5`

Bình luận (0)
You are my sunshine
29 phút trước

\(\left(5^{19}\times5^{14}\right):5^{32}=\left(5^{19+14}\right):5^{32}=5^{33}:5^{32}=5^{33-32}=5^1=5\)

Bình luận (1)
Sunshine
26 phút trước

`= 5^19 xx 5^14 : 5^32`

`= 5^(19+14 - 32)`

`= 5`.

Bình luận (2)
kodo sinichi
Vài giây trước

`(5^19 xx 5^14) : 5^32`

`= (5^(19 + 14)) : 5^32`

`= 5^33 : 5^32`

`= 5^(33-32)`

`= 5^1 = 5`

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 giờ trước (9:05)

Câu 12: 

\(\widehat{mAC}=\dfrac{180^0-\widehat{BAC}}{2}\)

\(\widehat{C}=\dfrac{180^0-\widehat{BAC}}{2}\)

Do đó: \(\widehat{mAC}=\widehat{C}\)

mà hai góc này so le trong

nên Am//BC

Bình luận (0)
44-Thế toàn-6k2
44-Thế toàn-6k2
2 giờ trước (9:01)

giải chi tiết hộ em vs ạ

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 giờ trước (9:04)

a: =>x-3/5=3/6+1/6=2/3

=>x=2/3+3/5=10/15+9/15=19/15

b: =>3/8-x=7/5+1/8

=>x=3/8-7/5-1/8=1/4-7/5=5/20-28/20=-23/20

c: \(\Leftrightarrow x-\left[\dfrac{17}{2}+\dfrac{3}{4}-\dfrac{5}{3}\right]=-\dfrac{1}{12}\)

\(\Leftrightarrow x-\dfrac{91}{12}=-\dfrac{1}{12}\)

hay x=90/12=15/2

d: \(\Leftrightarrow x=-\dfrac{3}{2}+\dfrac{4}{15}-2=-\dfrac{97}{30}\)

Bình luận (0)

a, \(x-\dfrac{3}{5}=\dfrac{8}{12}=\dfrac{2}{3}\Leftrightarrow x=\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{5}=\dfrac{19}{15}\)

b, \(\dfrac{7}{5}+\dfrac{1}{8}=\dfrac{3}{8}-x\Leftrightarrow\dfrac{57}{40}=\dfrac{3}{8}-x\Leftrightarrow x=\dfrac{3}{8}-\dfrac{57}{40}=-\dfrac{21}{20}\)

c, \(x-\left(\dfrac{17}{2}+\dfrac{3}{4}-\dfrac{5}{3}\right)=-\dfrac{1}{12}\Leftrightarrow x-\dfrac{91}{12}=-\dfrac{1}{12}\Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{12}+\dfrac{91}{12}=\dfrac{15}{2}\)

d, \(-\dfrac{3}{2}+\dfrac{4}{15}-x=2\Leftrightarrow x=\dfrac{4}{15}-\left(\dfrac{3}{2}+2\right)=-\dfrac{97}{30}\)

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 giờ trước (8:57)

Bài 3: 

a: Xét tứ giác ABCD có

I là trung điểm của AC
Ilà trung điểm của BD

Do đó:ABCD là hbh

=>AD=BC

b: Ta có: ABCD là hình bình hành

nên AD//BC

Bình luận (1)

Bài 3 

Xét tam giác AID và tam giác CIB có 

AI = CI ; BI = ID ; ^AID = ^CIB (đối đỉnh) 

Vậy tam giác AID = tam giác CIB (c.g.c) 

=> AD = BC ( 2 cạnh tương ứng ) 

=> ^ADI = ^CBI ( 2 góc tương ứng ) mà 2 góc này ở vị trí soletrong 

Vậy AD//BC 

Bình luận (1)

Xét tam giác ABC cân tại A, có AH là đường cao đồng thời là đường phân giác, đường trung tuyến 

Xét tam giác BHD và tam giác CHA có 

^BHD = ^CHA ( đối đỉnh ) 

BH = CH ; HD = HA 

Vậy tam giác BHD = tam giác CHA (c.g.c) 

=> BD = CA

tương tự tam giác DHC = tam giác AHB (c.g.c) 

=> DC = AB 

mà AC = AB do tam giác ABC cân tại A suy ra BD = CD 

 

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
4 giờ trước (7:05)

Ta có: \(\dfrac{n+1}{n+2}=\dfrac{n}{n+2}+\dfrac{1}{n+2}\)

mà \(\dfrac{n}{n+2}>\dfrac{n}{n+3}\)

\(\Rightarrow\dfrac{n+1}{n+2}>\dfrac{n}{n+3}\)

 

Bình luận (0)
TV Cuber
4 giờ trước (7:06)

ta có : `n/(n+3) < (n+1)/(n+3)`(1)

mà  `(n+1)/(n+3) < ( n+1)/(n+2 )`(2)

Từ (1) và (2) suy ra 

`n/(n+3)  < ( n+1)/(n+2 )`

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
4 giờ trước (7:07)

Có :

\(\dfrac{n+1}{n+2}>\dfrac{n+1}{n+3}\)

\(\dfrac{n+1}{n+3}>\dfrac{n}{n+3}\)

Từ đó suy ra :

\(\dfrac{n+1}{n+2}>\dfrac{n}{n+3}\)

Bình luận (0)
Sunshine
4 giờ trước (6:49)

Gọi `m` thùng là `a`, lg nước ban đầu là `b`

Ta có: `a + b = 4,2`

`a + 3/4 b = 3,2`

`=> 1/4 b = (4,2 - 3,2) = 1`

`=> b = 4 kg`.

`=>` Thùng rỗng là: `4200 - 4000 = 200 g`.

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
13 giờ trước (21:52)

a) \(A=-2xy^2+\dfrac{1}{3}x^3y-x-\dfrac{1}{3}x^3y+xy^2+x-4x^2y\)

\(A=\left(-2xy^2+xy^2\right)+\left(\dfrac{1}{3}x^3y-\dfrac{1}{3}x^3y\right)+\left(x-x\right)-4x^2y\)

\(A=-xy^2-4x^2y\)

b) Bậc của A là 3

c) Thay x=1, y=2 vào A, có:

\(A=-1.2^2-4\left(-1\right)^2.2\)

\(\Rightarrow A=-4-4.1.2\)

\(\Rightarrow A=-4-8=-12\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 giờ trước (21:47)

a: \(A=-xy^2-4x^2y\)

b: Bậc là 3

c: Khi x=1 và y=2 thì \(A=-1\cdot2^2-4\cdot1^2\cdot2=-4-8=-12\)

Bình luận (0)
Lê Michael
13 giờ trước (21:47)

`A=3x^2y + 2,5xy^2 + 4x^2y - 3,5xy`

`A = (3x^2y + 4x^2y) +2,5xy^2 - 3,5xy`

`A = 7x^2y  +2,5xy^2 - 3,5xy`

Bậc : `3`

Thay `x= (-1)/7` và `y = 1`

`A = 7 . (-1/7)^2 .1 + 2,5 . (-1)/7 . 1^2 - 3,5 . (-1)/7 . 1`

`A= 7 . 1/49 .1 + 2,5 . (-1)/7 . 1 - 3,5 . (-1)/7 . 1`

`A = 1/7 + (-5)/14 - (-1)/2`

`A  =1/7 - 5/14 + 1/2`

`A= 2/7`

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 giờ trước (21:44)

a: \(A=7x^2y+2.5xy^2-3.5xy\)

b: Bậc là 3

c: Khi x=-1/7 và y=1 thì \(A=7\cdot\dfrac{1}{49}\cdot1+\dfrac{5}{2}\cdot\dfrac{-1}{7}-\dfrac{7}{2}\cdot\dfrac{-1}{7}\)

\(=\dfrac{1}{7}-\dfrac{5}{14}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{2}{7}\)

Bình luận (0)