_𝐙𝐲𝐧_
6 tháng 6 lúc 21:59

1. //Cò// và //Vạc// //là hai anh em nhưng tính nết rất khác nhau.// 

        CN       CN                     VN

=>Câu ghép

 

 

2. //Cò// //ngoan ngoãn chăm chỉ học tập// còn //Vạc// //thì lười biếng, suốt

      CN                 VN                                                 CN             VN 

ngày chỉ nằm ngủ.//

=>Câu ghép

3. //Cò// //bảo mãi mà// //Vạc// //chẳng nghe.//

        CN         VN              CN       VN

=>Câu ghép

 

4. Đó đây, //những mái ngói của nhà hội trường, nhà ăn, nhà máy nghiền

                                          CN

cói, …// //nở nụ cười tươi đỏ.//

                      VN

=>Câu đơn

5. //Giặc// //tra tấn anh rất dã man khiến anh chết đi sống lại//, nhưng

          CN               VN 

//chúng// //không moi được bí mật gì ở anh.//

    CN                      VN

=>Câu ghép

6. Từ trên gác cao nhìn xuống, //Hồ Gươm// //như một chiếc gương bầu dục

                                                        CN                             VN

lớn, sáng long lanh.//

=>Câu đơn

7. //Mặt trời// //còn bẽn lẽn núp sau sườn núi//,// phong cảnh// //nhuộm

         CN                     VN                                               CN                  VN

những màu sắc đẹp lạ lùng. //

=>Câu ghép

 

8. Trên những cánh đồng, //băng tuyết// //đã tan//, //mặt đất// //ướt như

                                              CN                  VN            CN             VN

sương phả lên từng chỗ.//

=>Câu ghép

 9.// Các cồn// //tuyết cũng xẹp xuống//, //những tảng băng// //trên núi đã

           CN               VN                                         CN                               VN

chuyển mình.   //

=>Câu ghép

10. Một đôi nơi,// rừng// //được trang điểm bởi những bụi nhài dại, kết

                               CN                 VN

thành những tràng hoa gồm những dây mỏng mảnh nở hoa hồng hồng.//

=>Câu đơn

Bình luận (0)

1. //Cò// và //Vạc// //là hai anh em nhưng tính nết rất khác nhau.// 

        CN       CN                     VN

=>Câu ghép

 

 

2. //Cò// //ngoan ngoãn chăm chỉ học tập// còn //Vạc// //thì lười biếng, suốt

      CN                 VN                                                 CN             VN 

ngày chỉ nằm ngủ.//

=>Câu ghép

3. //Cò// //bảo mãi mà// //Vạc// //chẳng nghe.//

        CN         VN              CN       VN

=>Câu ghép

 

4. Đó đây, //những mái ngói của nhà hội trường, nhà ăn, nhà máy nghiền

                                          CN

cói, …// //nở nụ cười tươi đỏ.//

                      VN

=>Câu đơn

5. //Giặc// //tra tấn anh rất dã man khiến anh chết đi sống lại//, nhưng

          CN               VN 

//chúng// //không moi được bí mật gì ở anh.//

    CN                      VN

=>Câu ghép

6. Từ trên gác cao nhìn xuống, //Hồ Gươm// //như một chiếc gương bầu dục

                                                        CN                             VN

lớn, sáng long lanh.//

=>Câu đơn

7. //Mặt trời// //còn bẽn lẽn núp sau sườn núi//,// phong cảnh// //nhuộm

         CN                     VN                                               CN                  VN

những màu sắc đẹp lạ lùng. //

=>Câu ghép

 

8. Trên những cánh đồng, //băng tuyết// //đã tan//, //mặt đất// //ướt như

                                              CN                  VN            CN             VN

sương phả lên từng chỗ.//

=>Câu ghép

 9.// Các cồn// //tuyết cũng xẹp xuống//, //những tảng băng// //trên núi đã

           CN               VN                                         CN                               VN

chuyển mình.   //

=>Câu ghép

10. Một đôi nơi,// rừng// //được trang điểm bởi những bụi nhài dại, kết

                               CN                 VN

thành những tràng hoa gồm những dây mỏng mảnh nở hoa hồng hồng.//

=>Câu đơn

Bình luận (0)
Minh Anh sô - cô - la lư...
19 tháng 4 lúc 19:58

tôi

Bình luận (0)
Sally
19 tháng 4 lúc 20:00

Có s hỏi lắm dị

Bình luận (0)
Lê Minh Chiến
Nguyễn Hoài Đức CTVVIP
7 tháng 8 2021 lúc 21:29

tiếng việt thì có dấu

tiếng anh thì ko có dấu đơn giản thế mà

Bình luận (1)
Biensau Demnay