Đồ dùng diệt khuẩn : Nước rửa tay khô .

Thành phần chính :

- Ethanol (Cồn)

- Deionized Water (Nước tinh khiết)

- Sodium Lactate (Chất hút ẩm)

- Fragrance (Hương liệu tạo mùi / Tinh dầu làm thơm)

- Benzalkonium Chloride (Chất diệt khuẩn).

Bình luận (0)
Mai Hiền
Hôm kia lúc 10:17

Câu 1: Nguồn năng lượng (1) và nguồn cacbon (2) của sinh vật hóa dị dưỡng là:

A. ánh sáng (1) và CO2 (2)

B. ánh sáng (1) và chất hữu cơ (2)

C. Chất vô cơ (1) và CO2(2)

D. chất hữu cơ (1) và chất hữu cơ (2)

Câu 2: Trong quá trình giảm phân, số lần nhân đôi nhiễm sắc thể là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3: Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định dưới đây về quá trình giảm phân từ tế bào có bộ nhiễm sắc thể 2n?

1. Có 2 lần phân bào liên tiếp.

2. Xảy ra ở tế bào sinh dục, không xảy ra ở tế bào sinh dưỡng.

3. Các tế bào con tạo ra có bộ nhiễm sắc thể 2n

4. Có 2 lần nhân đôi nhiễm sắc thể

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: Sản phẩm nào sau đây là ứng dụng phân giải protein của vi sinh vật?

A. Siro quả sấu

B. Dưa muối

C. Tương

D. Kim chi

Bình luận (0)

\(C=\dfrac{N}{20}\Rightarrow N=105.20=2100\left(nu\right)\)

\(A_1+T_1=500\left(nu\right)\Rightarrow A=T=500\left(nu\right)\)

\(A+G=\dfrac{N}{2}=\dfrac{2100}{2}=1050\left(nu\right)\)

\(\Rightarrow G=1050-A=1050-500=550\left(nu\right)\)

Số liên kết hidro của các cặp \(G-X\) trong gen là :

\(550.3=1650(lk)\)

Bình luận (0)

Theo quy ước thì độ pH của nước  chuẩn nhất có giá trị = 7. Những dung dịch có độ pH < 7  các dung dịch mang tính axit, nếu mang giá trị bằng không thì dung dịch có tính axit cao nhất còn nếu có độ pH > 7 thì đó  các dung dịch có tính bazơ( kiềm).

Bình luận (0)
Thùy
10 tháng 4 lúc 11:42

Giúp em vs ạ

Bình luận (0)
Nguyễn Tiến Đạt
10 tháng 4 lúc 16:17

bạn tham khảo: https://hoc24.vn/cau-hoi/vi-sao-sau-khi-ngam-voi-nuoc-muoi-thi-rau-cai-lai-co-vi-chua.134536619577

Bình luận (0)

Ở hình 19.1 ta thấy NST được nhân đôi 1 lần, ở kỳ giữa I, các NST kép tương đồng xếp thành 2 hàng trên NST,ở kỳ sau I, các NST kép đi về 2 phía khác nhau tạo ra các tế bào con có chứa n NST kép.

Ở giảm phân 2, các NST đơn trong n NST kép phân ly đồng đều về 2 phía của tế bào mà không có sự nhân đôi NST tạo ra các tế bào con có bộ NST n (giảm đi 1 nửa so với ban đầu)

Nguyên nhân là do:

- Sự nhân đôi chỉ diễn ra 1 lần

- Sự phân ly của NST diễn ra 2 lần.

Bình luận (0)
 nst
Kì đầu 2n= 20 kép
giữa2n=20 kép
sau4n =40 đơn
cuối2n=20 đơn

 

Bình luận (0)
Ngô Thành Chung
9 tháng 4 lúc 19:01

Tạo môi trường kị khí, giảm hoạt động của vi sinh vật 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN