9323
Xem chi tiết
Xem chi tiết
9323
Hôm qua lúc 17:31

Đầu tiên nấm men nảy chồi. Sau đó hình thành túi bào tử. Bào tử phân thành các bào tử túi. Các bào tử túi ghép lại với nhau thành nấm men.

Bình luận (0)
Quynh Anh Tạ
Hôm qua lúc 18:52

Sơ đồ 

Bình luận (0)
Xem chi tiết
9323
Hôm qua lúc 12:10

 Đầu tiên xạ khuẩn sẽ tạo ra những sợi khí sinh. Những sợi này xoắn lại hình thành bào tử. Bào tử được giải phóng ra ngoài môi trường. Bào tử nảy mầm thành sợi cơ chất. Sợi cơ chất tiếp tục phát triển đến khi trưởng thành rồi lại lặp lại cứ như thế

Bình luận (0)
Teoyewmay
Hôm qua lúc 11:22

Thứ nhất, những vi khuẩn sẽ tạo ra bào tử, rồi bào tử sẽ được giải phóng rồi tiếp tục nảy mầm thành sợi cơ chất. Tiếp theo,sợi cơ chất sẽ sinh trưởng rồi lại trở thành sợi cơ khí.

Bình luận (0)
Xem chi tiết
Teoyewmay
Hôm qua lúc 11:29

Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị mẫu và môi trường để thực hiện. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt tay vào công cuộc nuôi cấy. Bước cuối cùng , chúng ta sẽ thu nhận sản phẩm.

Bình luận (0)
9323
Hôm qua lúc 12:03

*Các giai đoạn chung trong quy trình công nghệ tế bào động vật:

 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị 

Giai đoạn 2: Nuôi cấy

Giai đoạn 3: Thu nhận sản phẩm

 

Bình luận (0)
Hiếu Nguyễn Trung
Xem chi tiết
Lãnh Hàn
Hôm kia lúc 7:58

Nguyên phân

 - Kì đầu: $AAaaBBbbDDddEEee$

- Kì cuối: $AaBbDdEe$

Giảm phân

- Kì đầu 1: AaBbDdEe

- Kì cuối 1: Một trong các trường hợp

+ AABBDDEE, aabbddee

+ AAbbDDee, aaBBddEE

+ AABBddee, aabbDDEE

+ AAbbddEE, aaBBDDee
- Kì cuối 2: Một trong các trường hợp

+ ABDE, abde

+ AbDe, aBdE

+ ABde, abDE

+ AbdE, aBDe

Bình luận (0)
Xem chi tiết
Teoyewmay
4 tháng 2 lúc 9:37

Bởi vì:

-Gram âm thì có màng ngoài nhưng Gram dương thì không.

-Gram âm thì có axit teicoic còn Gram dương thì không.

-Gram âm thì có khoang chu chất còn Gram dương thì không.

-Gram âm thì có lớp peptiđôglican mỏng còn Gram dương thì dày.

Bình luận (1)
9323
4 tháng 2 lúc 12:23

Vì gram âm có lớp peptiđôglican còn gram dương thì có lớp dày (lớp dày ở gram dương sẽ giữ nguyên màu sắc)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Anh
4 tháng 2 lúc 14:26

 tham khảo : Vi khuẩn Gram dương và Gram âm có cấu tạo vách tế bào khác nhau, do đó khi thực hiện nhuộm thì chúng sẽ bắt màu các thuốc nhuộm khác nhau. Lớp vách tế bào mang tính quyết định đến tính chất bắt màu trong quá trình nhuộm

Bình luận (0)
Xem chi tiết
kenin
3 tháng 2 lúc 15:40

-Vì kích thước của vi khuẩn và nấm men nhỏ hơn nhiều so với kích thước của nấm mốc và trùng giày | nhuộn tiêu bản sẽ giúp chúng ta quan sát chúng được rõ hơn.

Bình luận (1)
Pham Quoc Hung
3 tháng 2 lúc 17:53

  Vì kích thước của vi khuẩn và nấm men nhỏ hơn cực kì nhiều so với kích thước của nấm mốc và trùng giày và khi nhuộm tiêu bản sẽ giúp chúng ta quan sát chúng được rõ hơn.

Bình luận (1)
9323
3 tháng 2 lúc 16:07

  Vì kích thước của vi khuẩn và nấm men nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước của nấm mốc và trùng giày, và nhuộm tiêu bản sẽ giúp chúng ta quan sát chúng được rõ hơn.

Bình luận (21)
Xem chi tiết
9323
3 tháng 2 lúc 16:27

1. Cho biết các tế bào dùng trong nuôi cấy đơn lớp có đặc tính như thế nào?

=> Các tế bào dùng trong nuôi cấy đơn lớp có đặc tính bám dính hình thành đơn lớp tế bào.

 2. Lấy ví dụ về tế bào trong cơ thể được sử dụng trong nuôi cấy đơn lớp.

=> Ví dụ: nuôi cấy tế bào gan

Bình luận (0)
Khải Phạm
4 tháng 2 lúc 12:31

Tế bào dùng trong nuôi cấy đơn lớp có đặc tính là có schizont hoặc tế bào giữ nguyên, có khả năng tăng trưởng và chia tách một cách đồng nhất trong môi trường nuôi cấy.

Ví dụ về tế bào trong cơ thể được sử dụng trong nuôi cấy đơn lớp là tế bào chứa insulin trong các chuỗi nuôi cấy đơn lớp cho sản xuất insulin.

Bình luận (0)
Mikeyll
Xem chi tiết
Lãnh Hàn
3 tháng 2 lúc 13:34

- Gọi số lần NP là: $k$

- Theo bài ta có: $2n.(2^k-1)=98$ \(\rightarrow\) $k=3$

- Số tế bào con tạo thành là: $2^3=8(tb)$

Bình luận (0)
Mikeyll
Xem chi tiết
Lãnh Hàn
3 tháng 2 lúc 13:36

- Số tế bào con là: $2^3=8(tb)$
- Số NST của các tế bào con là: $2n.8=368(NST)$

Bình luận (0)