Xem chi tiết
Đỗ Thanh Hải
23 tháng 6 lúc 16:36

E có 2 mục thì tick như nào vậy sốp

Bình luận (2)
Người Già
23 tháng 6 lúc 18:47

Không được chọn 2 Lí do nhận thưởng ạ

Bình luận (1)
Đỗ Tuệ Lâm
23 tháng 6 lúc 20:06

Nhìn giấy chứng nhận quá nà xịn xò lun:>

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Bắc
Xem chi tiết
๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
2 tháng 7 lúc 16:55

a) Gọi N là số nucleotit của gen

Ta có: \(3,4.\dfrac{N}{2}=5100\)

=> N = 3000 (nu)

\(A=T=3000.25\%=750\left(nu\right)\)

\(G=X=\dfrac{3000-750.2}{2}=750\left(nu\right)\)

b) 

Mạch 1 có \(\left\{{}\begin{matrix}A=450\left(nu\right)\\T=300\left(nu\right)\\G=250\left(nu\right)\\X=500\left(nu\right)\end{matrix}\right.\)

Mạch 2 có \(\left\{{}\begin{matrix}A=300\left(nu\right)\\T=450\left(nu\right)\\G=500\left(nu\right)\\X=250\left(nu\right)\end{matrix}\right.\)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Lĩnh :))
27 tháng 6 lúc 15:40

Có các bộ ba kết thúc là UAA, UAG, UGA.

Bình luận (1)
NeverGiveUp
27 tháng 6 lúc 15:47

Có 3 mã kết thúc trong bảng mã di truyền, đó là:

-UAA (opal)
-UAG (amber)
-UGA (opal)

Bình luận (0)

Bảng mã di truyền gồm 64 mã kết thúc khác nhau. Đây là các bộ ba mã kết thúc trong bảng mã di truyền:

1. UAA
2. UAG
3. UGA

Bình luận (0)
swalal
Xem chi tiết
swalal
Xem chi tiết
Cô Ngọc Anh
22 tháng 5 lúc 23:17

Số NST đơn trong các tế bào con = 2n x 2^a, trong đó a là số lần phân bào.

Vậy đáp án câu b = 78 x 2^5 = 2496 (NST đơn).

Bình luận (0)
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Lĩnh :))
17 tháng 5 lúc 11:44

a là THU NHẬN

b là DỊCH CHUYỂN

c là HỒI ĐÁP 

Bình luận (2)
kỳ 08
Xem chi tiết
soyaaa
12 tháng 5 lúc 18:01

 

1. Ruồi con ngựa đực có số nhiễm sắc thể 2n = 8, tức là mỗi tế bào của ruồi này có 4 cặp nhiễm sắc thể.

 2. Ruồi con ngựa đực nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau tạo ra 160 tế bào bào con.

Điều này cho biết mỗi lần nguyên phân, số tế bào con tăng gấp đôi.

3. Tế bào con sinh ra đều giảm phân tạo giao tử A, tức là số nhiễm sắc thể giảm xuống còn 2n = 4. 

Để tính số lần nguyên phân, ta thực hiện các bước sau: - Ban đầu: 5 tế bào giáo dục sơ khai có tổng số nhiễm sắc thể là 5 x 8 = 40.

- Sau mỗi lần nguyên phân, số tế bào bào con tăng gấp đôi, tức là số nhiễm sắc thể cũng tăng gấp đôi. 

- Khi số nhiễm sắc thể giảm xuống còn 4, ta cần tìm số lần phân chia để số nhiễm sắc thể giảm từ 40 xuống 4.

 - Số lần nguyên phân cần tìm chính là số lần cần để số nhiễm sắc thể giảm từ 40 xuống 4, tức là số lần cần để giảm 36 nhiễm sắc thể. 

- Vì mỗi lần nguyên phân số nhiễm sắc thể giảm đi một nửa, nên số lần cần tìm chính là số lần cần để giảm 36 nhiễm sắc thể xuống còn 4, tức là 5 lần.

Vậy, số lần nguyên phân cần để tạo ra tế bào con có 2n = 4 là 5 lần.

Bình luận (0)
ht14207
Xem chi tiết
Myy Nguyễn Ngọc Thảo
Xem chi tiết
dưccs
Xem chi tiết
dưccs
Xem chi tiết