Bài 41 : Địa lí địa phương tỉnh - thành phố

Nguyễn Thế Kỳ

Quảng Ninh có thể phát triển những ngành kinh tế biển nào? Vì sao Quảng Ninh có thể phát triển những ngành đó?

~GIÚP MÌNH VỚII! Mình CẢM ƠN các bạn nhiều!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN