Bài 6. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG HYPEBOL (nâng cao)

Anh Vũ

Trong mặt phẳng Oxy,cho tam giác ABC có A(1;2) B(-2;3) C(-3;-1)

a) Tìm tọa độ h/c của A trên BC

b)Tính cos\(\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)\) suy ra cos \(\left(\widehat{AB;AC}\right)\)

c) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC

Anh Vũ
16 tháng 2 2020 lúc 15:38

mọi người giúp với!!!!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN