Lê Tiến Đạt

Lê Tiến Đạt

  • Số câu hỏi 9
  • Số câu trả lời 55
  • Điểm thành tích 0GP 22SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Bê Tông


Địa chỉ

Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Liên kết