Câu hỏi của trinh gia long - Toán lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Loa...Loa..Loa !!!

Hôm nay mik sẽ tổ chức cuộc thi ĐẠI SỐ 8,mong mọi người ủng hộ ạ!

ĐỀ BÀI:chị buithianhtho sẽ là người ra đề.

Phần thưởng:2GP

Bài thi nhận từ:14/1/2020-19/1/2020

Đối tượng thi:Ko có CTV từ 2k6 trở lên tham gia đâu,lớp 9 ko đc tham gia,CTV nhỏ hơn lớp 8 đc tham gia

Những ng lớp 8 có tên sau đây tui tag thì tham gia:Sách Giáo Khoa,qwthahcthuy0,FUNNY ARMY X SKY

Good luck!

    18 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.