Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 1284
Điểm GP 202
Điểm SP 782

Người theo dõi (63)

Sim_CuTe
Tanjirou Kamado
FAN ONE PIECE
le tien phuong
Đặng Quốc Huy

Đang theo dõi (0)