Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Nguyen ngoc chien
thoi gian ( phut )

0phut 3phut 6 phut

9 phut 12 phut 15 phut

nhiet do 60 do 70 do 80 do 80 do 80 do 90 do
cau hoi dua vao bang so lieu tren , hay ve duong bieu dien su thay doi nhiet do o bang phien theo thoi gian ? day la qua trinh gi ? o nhiet do 80 do c bang phien o trang thai nao


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN