Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Sách Giáo Khoa

Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?

Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:40

Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính.

Bình luận (0)
Mai Lan
13 tháng 10 2018 lúc 18:13

hệ điều hành

Bình luận (0)
Cuc Nguyen
14 tháng 10 2018 lúc 21:48

Hệ điều hành

Bình luận (0)
Trần Thị Hương Lan
15 tháng 10 2018 lúc 12:37

Phần mềm được cài đặt đầu tiên trong máy tính là hệ điều hành

Bình luận (0)
Huỳnh Ngọc Tiến
8 tháng 12 2018 lúc 20:45

hệ điều hành được cài đặt đầu tiên trong máy tính

Bình luận (0)
Trần Bảo Ngân
28 tháng 12 2018 lúc 21:49

Hệ điều hành là : phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính

Bình luận (0)
Hoàng Tử
9 tháng 3 2019 lúc 8:40

hệ điều hành

Bình luận (0)
Duy Phạm Đức
21 tháng 12 2019 lúc 20:34

hệ điều hành

Bình luận (0)
Đỗ Minh An
5 tháng 10 2020 lúc 11:41

Hệ điều Hành

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
5 tháng 10 2020 lúc 18:58

Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN