Nguyễn Anh Kim Hân
22 tháng 4 2016 lúc 11:02

6a/6b = 16/18

6c/6a = 17/16

Số HS lớp 6a là:

102 : ( 16 + 18 + 17 ) x 16 = 32 ( HS )

Số HS lớp 6b là:

102 : ( 16 + 18 + 17 ) x 18 = 36 ( HS ) 

Số HS lớp 6c là:

102 : ( 16 + 18 + 17 ) x 17 = 34 ( HS )

Bình luận (0)
Đào Thị Thùy Trang
22 tháng 4 2016 lúc 11:06

ba tổ học sinh trồng 179 cây xung quanh vườn trường.số cây tổ 1 trồng được so với tổ hai bằng 6/11. số cây của tổ 1 trồng được so với số cây tổ 3 băng 7/10. hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cay

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN