Bài 8. Thủy tức

Phạm Huỳnh Thanh Diệu

thủy tức có mấy hình thức sinh sản?hình thức nào là chủ yếu nhất?khi nào

Hoàng Jessica
25 tháng 12 2017 lúc 19:22

Thuỷ tức có 3 hình thức sinh sản:mọc chồi,sinh sản hữu tính,tái sinh.Hình thức mọc chồi là chủ yếu nhất khi đầy đủ thức ăn.

Bình luận (0)
tathithu
29 tháng 4 2018 lúc 13:07

thủy tức có 3 hình thức sinh sản:

+ mọc chồi khi có đầy đủ thức ăn

+sinh sản hữu tính khi thiếu thức ăn và lạnh

+tái sinh từ một phần cơ thể

hình thức mọc chồi là chủ yếu.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN