Hoàng Gia Bảo

Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là:

A. Tây Nam và Đông Bắc

B. Tây Bắc và Đông Nam

C. Bắc và Đông Bắc

D. Nam và Tây Nam

Nguyễn Vũ Thu Hương
4 tháng 4 2019 lúc 11:07

Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là hướng Tây Nam (từ tháng 5 đến tháng 9) và hướng Đông Bắc (từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau).

Đáp án cần chọn là: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Hệ thống sông không chảy theo hướng vòng cung và hướng tây bắc-đông nam của nước ta là

A. Sông Kì Cùng-Bằng Giang

B. Sông Hồng

C. Sông Mã

D. Sông Cả

Hoàng Gia Bảo

Sông chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam:

A. Sông Lô.            

B. Sông Kỳ Cùng 

C. Sông Gâm            

D. Sông Cả.

Hoàng Gia Bảo

Sông chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam:

A. Sông Đà

B. Sông Gâm

C. Sông Thương

D. Sông Cầu

Hoàng Gia Bảo

Các sông không chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam là:

A. Sông Tiền, sông Hậu

B. Sông Lục Nam, sông Thương

C. Sông Hồng, sông Đà

D. Sông Mã, sông Cả

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ.

Hoàng Gia Bảo

- Quan sát hình 15.1, cho biết:

- Các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của khu vực thuộc nước nào ở Đông Nam Á?

- Đông Nam Á là "cầu nối" giữa hai đại dương và hai châu lục nào?

Hoàng Gia Bảo

Các miền địa hình của khu vực Tây Nam Á từ đông bắc xuống tây nam lần lượt là

A. các dãy núi cao; đồng bằng Lưỡng Hà; sơn nguyên A – rap

B. đồng bằng Lưỡng Hà; sơn nguyên A – rap; các dãy núi cao

C. sơn nguyên A – rap; đồng bằng Lưỡng Hà; các dãy núi cao

D. các dãy núi cao; sơn nguyên A – rap; đồng bằng Lưỡng Hà

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN