Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

1) Nung 12 gam CaCO3 nguyên chất sau một thời gian còn lại 7,6gam chất rắn A .

a) Xác định thành phần trăm khối lượng các chất trong A

b) Hoà tan hoàn toàn A trong dd HCl dư , cho toàn bộ khí thu được hấp thụ vào 125ml dd NaOH 0,2M được dung dịch B . Tính nồng độ mol của các chất trong dd B ( giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN