Bánh chưng- bánh giầy

Trà Giang

#. Truyện Bánh Chưng bánh giầy thuộc thể loại nào đã học ? Căn cứ vào đâu để biết đc điều đó ?

Lê Phạm Quỳnh Nga
18 tháng 10 2017 lúc 11:25

Truyện Bánh Chưng Bánh Giầy thuộc thể loại truyện truyền thuyết mà ta đã học, căn cứ để biết chính là trong truyện có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo và đồng thời cũng có những việc có liên quan đến sự thật lịch sử thời quá khứ, giống với định nghĩa truyện truyền thuyết mà ta đã học.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN