Bài 13. Luyện tập chương I: Các loại hợp chất vô cơ

Võ Huỳnh Thiên Chi
25 tháng 8 2017 lúc 21:42

Fe2O3+H2SO4--> Fe2(SO4)3+H2O

Bình luận (0)
nguyen minh ngoc
25 tháng 8 2017 lúc 21:43

Fe2O3 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + H2O

Bình luận (0)
công
12 tháng 11 2018 lúc 19:24

\(Fe_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

Bình luận (0)
nguyễn thế minh
25 tháng 8 2017 lúc 21:43

Fe2O3 +3H2SO4 ------->Fe2(SO4)3 +3H2O

Bình luận (0)
Gấu Con
25 tháng 8 2017 lúc 21:43

Fe2O3 + 3H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 3H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN