Bài 9. Áp suất khí quyển

Sách Giáo Khoa

Giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài: Khi lộn ngược một cố nước đầy được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nước thì nước có chảy ra ngoài không? Vì sao?

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 16:12

Giải

Ta thấy áp lực tạo bởi áp suất khí quyển tác dụng lên tờ giây từ phía dưới lên lớn hơn trọng lượng của phần nước trong cốc nên nước không chảy ra ngoài.

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 16 tháng 9 2017 lúc 12:41

Câu C8 (SGK trang 34)

Giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài: Khi lộn ngược một cố nước đầy được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nước thì nước có chảy ra ngoài không? Vì sao?

* Giải

Ta thấy áp lực tạo bởi áp suất khí quyển tác dụng lên tờ giây từ phía dưới lên lớn hơn trọng lượng của phần nước trong cốc nên nước không chảy ra ngoài.

Bình luận (0)
Anh Triêt
Anh Triêt 18 tháng 9 2017 lúc 16:09

Giải

Ta thấy áp lực tạo bởi áp suất khí quyển tác dụng lên tờ giây từ phía dưới lên lớn hơn trọng lượng của phần nước trong cốc nên nước không chảy ra ngoài.

Bình luận (0)
Phạm Đình Tâm
Phạm Đình Tâm 18 tháng 9 2017 lúc 22:02

TL: Nước không chảy ra bởi vì áp lực nước gây ra ở mặt trên tờ giấy cân bằng với áp lực do không khí gây ra ở mặt bên kia

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
Oanh Trịnh Thị 16 tháng 11 2017 lúc 15:23

Ta thấy áp lực tạo bởi áp suất khí quyển tác dụng lên tờ giấy từ phía dưới lên lớn hơn trọng lượng của phần nước trong cốc nên nước không chảy ra ngoài.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN