Hoàng Đức Long

Ở đâu xuất hiện điện từ trường?

A. Xung quanh một điện tích đứng yên

B. Xung quanh một dòng điện không đổi

C. Xung quanh một ống dây điện

D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện

Vũ Thành Nam
29 tháng 12 2019 lúc 7:56

Xung quanh chổ có tia lửa điện sẽ có điện tích biến thiên nên có điện từ trường.

Chọn đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Ở đâu xuất hiện điện từ trường?

A. Xung quanh một điện tích đứng yên.

B. Xung quanh một dòng điện không đổi.

C. Xung quanh một ống dây điện

D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.

Hoàng Đức Long

Điện từ trường xuất hiện trong vùng không gian nào dưới đây ?

A. Xung quanh một quả cầu tích điện.

B. Xung quanh một hệ hai quả cầu tích điện trái dấu.

C. Xung quanh một ống dây điện.

D. Xung quanh một tiá lửa điện.

Hoàng Đức Long

Chỉ ra phát biểu sai.

A. Điện trường tồn tại xung quanh điện tích và không có khả năng lan truyền đi xa.

B. Từ trường tồn tại xung quanh dòng điện không đổi và không có khả năng lan truyền đi xa.

C. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ có tia lửa điện và không có khả năng lan truyền đi xa.

D. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ có tia lửa điện và có khả năng lan truyền đi xa.

Hoàng Đức Long

Một dòng điện một chiều không đổi chạy trong một dây kim loại thẳng. Xung quanh dây dẫn

A. có điện trường,        C. có điện từ trường.

B. có từ trường.        D. không có trường nào cả.

Hoàng Đức Long

Chỉ ra phát biểu sai.

Xung quanh một điện tích dao động

A. có điện trường.        B. có từ trường.

C. có điện từ trường.        D. không có trường nào cả.

Hoàng Đức Long

Một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng. Xung quanh dây dẫn đó

A. Chỉ có từ trường

B. Có điện từ trường

C. Chỉ có điện trường

D. Không xuất hiện điện trường, từ trường

Hoàng Đức Long

Khi cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng bằng kim loại, xung quanh dây dẫn sẽ có

A. trường hấp dẫn

B. từ trường

C. điện từ trường   

D. điện trường

Hoàng Đức Long

Khi cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng bằng kim loại, xung quanh dây dẫn sẽ có

A. trường hấp dẫn

B. từ trường

C. điện từ trường

D. điện trường

Hoàng Đức Long

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100 g, tích điện q = 20 µC và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khi vật đang qua vị trí cân bằng với vận tốc cm/s theo chiều dương trên mặt bàn nhẵn cách điện thì xuất hiện tức thời một điện trường đều trong không gian xung quanh. Biết điện trường cùng chiều dương của trục tọa độ và có cường độ E = 10 4 V / m . Tính năng lượng dao động của con lắc sau khi xuất hiện điện trường.

A. 6 . 10 - 3   J

B.  8 . 10 - 3   J

C.  4 . 10 - 3   J

D.  2 . 10 - 3   J

Hoàng Đức Long

Tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì xung quanh đó xuất hiện một điện trường

A. không đổi theo thời gian

B. biến thiên theo thời gian

C. có các đường sức là đường cong kín

D. có cường độ phụ thuộc thời gian theo hàm sin

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN