Chương III- Điện học

Guilty Crown
dự đoán các nguyên nhân làm đèn ko sáng cách kiểm tra dự đoán kết quả kiểm tra dự đoán cách khắc phục và kết quả khắc phục để đèn sáng
? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
?
?
?
?

Lê Đức Anh
23 tháng 3 2017 lúc 14:51
dự đoán các nguyên nhân làm đèn ko sáng cách kiểm tra dự đoán kết quả kiểm tra dự đoán cách khắc phục và kết quả khắc phục để đèn sáng
do mạch điện chưa kín xem lại mạch điện mạch điện hở lắp lại mạch cho kín

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN