Câu hỏi của Trần Hải Đăng - Giáo dục công dân lớp 8

A. Hoạt động khởi động

Giúp mình câu này với

b) Thảo luận sau khi chơi:

- Em cảm thấy như thế nào khi nhận được những lời nhận xét tích cực và cử chỉ yêu thương từ bạn bè ?

- Ý nghĩa của trò chơi này là gì ?

    Được cập nhật 17/01/2017 lúc 18:32
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.