Hoàng Gia Bảo

Kênh đào Pa-na-ma nối liền

 

A. Địa Trung Hải và Biển Đỏ.


  

 B. Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.


  

C. Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.


   

D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.


 


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 2 2017 lúc 18:11

Giải thích  : Mục III, SGK/150 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Kênh nào sau đây nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ ?

 

A. Kênh Xuy-ê.     

B. Kênh Pa-na-ma.


 

C. Kênh Ki-en.     

D. Kênh Xtốc-khôm.


 

Hoàng Gia Bảo

Các hải cảng lớn trên thế giới phân bố ở hai bờ Đại Tây Dương do

A. dân cư đông

B. khi hậu ôn hòa

C. do có các vịnh nước sâu

D. tập trung các trung tâm kinh tế lớn của thế giới

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, vành đai động đất trên Đại Tây Dương nằm ở nơi tiếp xúc của các địa mảng

A. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Na – zca.

B. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Phi.

C. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Nam Cực, mảng Phi.

D. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Nam Cực.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, ở bờ Tây Thái Bình Dương, vanh đai động đất và núi lửa hình thanh do sự tiếp xúc của các địa mảng

A. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin ,mảng Ấn Độ - Australia.


 

B. Mảng Phi, mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin.

C. Mảng Âu – Á ,mảng Thái Bình Dương, mảng Phi, mảng Ấn Độ - Australia.

D. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Nazca, mảng Ấn Độ - Australia.

Hoàng Gia Bảo

Tại sao phần lớn các hải cảng lớn trên thế giới lại phân bố chủ yếu ở hai bờ Đại Tây Dương?

Hoàng Gia Bảo

Vào nửa sau mùa hạ , gió mùa Tây nam ( khối khí xích đạo hải dương ) vào nước ta gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên . Khối khí này có kí hiệu là

 

A. Em.    

B. Am.    

C. Pm.    

D. Tm..


 

Hoàng Gia Bảo

Cho biết sự khác nhau giữa vỏ lục địa và vỏ đại dương

Hoàng Gia Bảo

Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

A. Thảo nguyên. Đất đen.

B. Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt .Đất đỏ nâu.

C. Hoang mạc và bán hoang mạc .Đất xám.

D. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng ( feralit ).

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 16.4 (trang 61 - SGK), hãy chứng minh rằng có sự đối xứng nhau của các dòng biển nóng và lạnh ở bờ Đông và bờ Tây của các đại dương?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN