Hoàng Gia Bảo

Hạn chế lớn nhất của sự bùng nổ trong việc sử dụng phường tiện ô tô là

 

A. Tắc nghẽn giao thông.


 

B. Gây ra vấn đề nghiêm trọng về môi trường.


 

C. Gây thủng tần ôdôn.


 

D. Chi phí cho sửa chữa đường hằng năm rất lớn.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
27 tháng 6 2019 lúc 2:40

Giải thích  : Mục II, SGK/143 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Hạn chế lớn nhất của sự bùng nổ trong việc sử dụng phường tiện ô tô là

 

A. Tắc nghẽn giao thông.


 

B. Gây ra vấn đề nghiêm trọng về môi trường.


 

C. Gây thủng tần ôdôn.


 

D. Chi phí cho sửa chữa đường hằng năm rất lớn.


 

Hoàng Gia Bảo

Hạn chế lớn nhất của sự bùng nổ trong việc sử dụng phương tiện ô tô là

A. Tắc nghẽn giao thông

B. Gây ra vấn đề nghiêm trọng về môi trường

C. Gây thủng tầng ôzone

D. Chi phí cho sửa chữa đường hằng năm rất lớn

Hoàng Gia Bảo

Nguồn gốc nào sau đây gây ra ô nhiễm môi trường?

A. Do con người gây ra

B. Do tự nhiên

C. Ý A và B đúng

D. Ý A và B sai

Hoàng Gia Bảo

Để giải quyết các vấn đề về môi trường các nước phải có nỗ lực lớn sau

A. Về chính trị

B. Về kinh tế và khoa học kĩ thuật

C. Về hậu quả con người tác động đến môi trường

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Những báo động về thủng tầng ô zôn, về sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải là những báo động về khủng hoảng môi trường không?

Hoàng Gia Bảo

Các nước và khu vực nào phát ra khí thải gây ô nhiễm không khí lớn nhất thế giới hiện nay?

A. Hoa Kì, Anh, CHLB Đức

B. Ấn Độ,Trung Quốc, LB Nga

C. EU, Hoa Kì, Nhật Bản

D. Hoa Kì, Ca-na-đa,Mê-hi-cô

Hoàng Gia Bảo

Tại sao việc giaỉ quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của quốc gia và toàn thể nhân loại?

Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân nào là nguyên nhân chính mà loài người gây nên ô nhiềm môi trường?

A. Các chất thải sinh hoạt con người

B. Do sản xuất công nghiệp

C. Do sản xuất nông nghiệp

D. Do sử dụng các nguồn năng lượng

Hoàng Gia Bảo

Ở vùng miền núi, sông ngòi ngắn dốc gây khó khăn cho sự phát triển của loại hình giao thông nào sau đây?

A. Đường sắt

B. Đường ô tô

C. Đường sông

D. Đường biển

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN