Hoàng Gia Bảo

 

A. Tắc nghẽn giao thông.


 

C. Gây thủng tần ôdôn.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
27 tháng 6 2019 lúc 2:40

Giải thích  : Mục II, SGK/143 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Tắc nghẽn giao thông.


 

C. Gây thủng tần ôdôn.


 

Hoàng Gia Bảo

Hạn chế lớn nhất của sự bùng nổ trong việc sử dụng phương tiện ô tô là

A. Tắc nghẽn giao thông

B. Gây ra vấn đề nghiêm trọng về môi trường

C. Gây thủng tầng ôzone

D. Chi phí cho sửa chữa đường hằng năm rất lớn

Hoàng Gia Bảo

Nguồn gốc nào sau đây gây ra ô nhiễm môi trường?

A. Do con người gây ra

B. Do tự nhiên

C. Ý A và B đúng

D. Ý A và B sai

Hoàng Gia Bảo

Để giải quyết các vấn đề về môi trường các nước phải có nỗ lực lớn sau

A. Về chính trị

B. Về kinh tế và khoa học kĩ thuật

C. Về hậu quả con người tác động đến môi trường

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Những báo động về thủng tầng ô zôn, về sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải là những báo động về khủng hoảng môi trường không?