Chương III - Dòng điện xoay chiều

nguyễn mạnh tuấn

đặt điện áp u=Uocos(wt) vào 2 đầu cuộn cảm thuần có L1 = căn2/(5pi) (H); L2=1/(3pi) H.

Ở thời điểm t1 các giá trị tức thời của u và i lần lượt là 50V và 2căn2 A

ở thời điểm t2 có giá trị là 50căn3 V và -2A. Tìm w.

đáp án 125pi

theo đề bài trên có phải L mắc nối tiếp không bạn.  như vậy có phải L = L1+L2 không. 

mình tính mãi k ra.

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 3 tháng 8 2015 lúc 12:11

Đúng rồi bạn, L1 nối tiếp với L2 nên L = L1 + L2.

 

Bình luận (0)
nguyễn mạnh tuấn
nguyễn mạnh tuấn 3 tháng 8 2015 lúc 17:53

@Nguyễn Quang Hưng: bạn giải giúp mình với. mình làm vậy nhưng k ra giống đáp án.

Bình luận (0)
phynit
phynit Admin 4 tháng 8 2015 lúc 9:40

Do đoạn mạch chỉ có L nên u vuông pha với i

\(\Rightarrow\left(\frac{u}{U_0}\right)^2+\left(\frac{i}{I_0}\right)^2=1\Leftrightarrow\left(\frac{50}{U_0}\right)^2+\left(\frac{2\sqrt{2}}{I_0}\right)^2=\left(\frac{50\sqrt{3}}{U_0}\right)^2+\left(\frac{2}{I_0}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\frac{50^2.2}{U_0^2}=\frac{2^2}{I_0^2}\Leftrightarrow\frac{U_0}{I_0}=25\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow Z_L=25\sqrt{2}\Omega\)

Bài này không nói rõ là L1 nối tiếp hay song song với L2.

Giả sử L1 nối tiếp với L2 thì L=L1+L2

\(\Rightarrow L=\frac{\sqrt{2}}{5\pi}+\frac{1}{3\pi}=\frac{3\sqrt{2}+5}{15\pi}\)

\(\Rightarrow\omega=\frac{Z_L}{L}=\frac{25\sqrt{2}}{3\sqrt{2}+5}.15\pi=\frac{375\pi}{3\sqrt{2}+5}\)rad/s

PS: Trường hợp L1 song song với L2 thì bạn tự xét nhé.

Bình luận (0)
Huyen Trang
Huyen Trang 18 tháng 10 2017 lúc 20:51

C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN