Hoàng Gia Bảo

Than, dầu mỏ, điện là sản phẩm của ngành công nghiệp.

 

A. Hóa chất.     

B. Năng lượng.


 

C. Sản xuất vật liệu xây dựng.     

D. Cơ khí.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 10 2017 lúc 5:19

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Than, dầu mỏ, điện là sản phẩm của ngành công nghiệp

A. Hóa chất

B. Năng lượng

C. Sản xuất vật liệu xây dựng

D. Cơ khí

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950 – 2013

Để thể hiện sản lượng than và dầu mỏ của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là

 


A. Biểu đồ cột ghép.     

B. Biểu đồ trơn.


 

C. Biểu đồ miền.     

D. Biểu đồ đường.


 

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào dưới đây có vai trò tạo ra tư liệu sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế từ đó thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển?

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Dịch vụ

D. Tất cả các ngành trên

Hoàng Gia Bảo

Xăng, dầu hỏa, dầu bôi trơn, dược phẩm, chất thơm,… là sản phẩm của ngành công nghiệp nào?

A. Công nghiệp háo dầu

B. Công nghiệp hóa chất cơ bản.

C. Công nghiệp hóa tổng hợp hữu cơ

D. Công nghiệpkhai thác dầu khí

Hoàng Gia Bảo

Khai thác dầu mỏ là ngành công nghiệp mũi nhọn hiện nay ở Việt Nam. Vậy sản lượng khai thác năm 2004 là bao nhiêu?

A. Trên 15,6 triệu tấn

B. Trên 18,8 triệu tấn

C. Trên 20 triệu tấn

D. Trên 27 triệu tấn

Hoàng Gia Bảo

Nguyên liệu cơ bản để phát triển ngành chế tạo máy là sản phẩm ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Luyện kim đen

B. Điện lực

C. Khai thác than

D. Hóa chất

Hoàng Gia Bảo

Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành

 

A. Khai thác gỗ, khai thác khoáng sản.


 

B. Khai thác khoáng sản, thủy sản.


 

C. Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.


 

D. Khai thác gỗ, chăn nuôi và thủy sản.


 

Hoàng Gia Bảo

Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành

A. Khai thác gỗ, khai thác khoáng sản

B. Khai thác khoáng sản, thủy sản

C. Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản

D. Khai thác gỗ, chăn nuôi và thủy sản

Hoàng Gia Bảo

Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành nào sau đây?

A. Trồng trọt

B. Chăn nuôi

C. Thuỷ sản

D. Trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN