Hoàng Gia Bảo

 

A. Hóa chất.     

B. Năng lượng.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 10 2017 lúc 5:19

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Than, dầu mỏ, điện là sản phẩm của ngành công nghiệp

A. Hóa chất

B. Năng lượng

C. Sản xuất vật liệu xây dựng

D. Cơ khí

Hoàng Gia Bảo

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950 – 2013

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào dưới đây có vai trò tạo ra tư liệu sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế từ đó thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển?

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Dịch vụ

D. Tất cả các ngành trên

Hoàng Gia Bảo

Xăng, dầu hỏa, dầu bôi trơn, dược phẩm, chất thơm,… là sản phẩm của ngành công nghiệp nào?

A. Công nghiệp háo dầu

Hoàng Gia Bảo

Nguyên liệu cơ bản để phát triển ngành chế tạo máy là sản phẩm ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Luyện kim đen

B. Điện lực

C. Khai thác than

D. Hóa chất