Hoàng Gia Bảo

 

A. Có rảnh giới rõ ràng , vị trí thuận lợi.


 

C. Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
21 tháng 2 2019 lúc 10:46

Giải thích : Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Điểm công nghiệp.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung?

A. Có rảnh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi

B. Đồng nhất với một điểm dân cư

C. Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp

D. Sản xuất các sản phẩm để tiêu dùng, xuất khẩu

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung?

A. Có ranh giới rõ ràng, có vị trí thuận lợi

B. Đồng nhất với một điểm dân cư

C. Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp

D. Sản xuất các sản phẩm để tiêu dùng, xuất khẩu

Hoàng Gia Bảo

Khu vực có ranh giới rõ ràng (vài trăm ha), có vị trí thuận lợi (gần cảng biển, quốc lộ lớn, gần sân bay) là đặc điểm hình thức của tổ chức lanhc thổ công nghiệp nào sau đây?

A. Khu công nghiệp

B. Điểm công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm nào sau đây không phải của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Vốn ít, xây dựng nhanh

B. Hàm lượng khoa học kỹ thuật cao

C. Quy trình sản xuất tương đối đơn giản

D. Hoàn vốn nhanh, thu lời dễ, nhiều khả năng xuất khẩu

Hoàng Gia Bảo

 

A. Điểm công nghiệp.


 

C. Trung tâm công nghiệp.