Hoàng Gia Bảo

 

A. Việc sử dụng nhiên liệu, chi phí vận chuyển.


 

C. Lao động, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 5 2019 lúc 3:59

Giải thích : Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Đa dạng về sản phẩm, phức tạp về trình độ kỹ thuật, sử dụng ít nhiên liệu, chịu ảnh hưởng lớn của lao động, thị trường và nguyên liệu. Đó là đặc điểm của ngành công nghiệp

A. Cơ khí, hóa chất

B. Hóa chất

C. Sản xuất hàng tiêu dùng

D. Năng lượng

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi

A. Việc sử dụng nhiên liệu, chi phí vận chuyển

B. Thời gian và chi phí xây dựng tốn kém

C. Lao động, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ

D. Nguồn nhiên liệu và thị trường tiêu thụ

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp thực phẩm vừa có xu hướng phân bố gần vùng nguyên liệu, vừa gần thị trường tiêu thụ là do

A. phục vụ nhu cầu tiêu dùng trực tiếp của dân cư

Hoàng Gia Bảo

Chế biến nguyên liệu để tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng thuộc giai đoạn nào trong sản xuất công nghiệp?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Ngành chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm?

A. Cung cấp nguyên liệu

B. Mở rộng thị trường tiêu thụ

C. Cung cấp nhân công

D. Cung cấp cơ sở vật chất - khoa học kĩ thuật.

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là ngành ít chịu ảnh hưởng lớn của nhân tố nào sau đây?

A. Giao thông vận tải

B. Thị trường tiêu thụ

C. Nguồn nguyên liệu

D. Lao động

Hoàng Gia Bảo

Hoạt động công nghiệp nào sau đây không thuộc giai đoạn tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng?

A. Sản xuất máy móc

B. Khai thác dầu - khí

C. Chế biến gỗ

D. Chế biến thực phẩm