Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi

 

A. Việc sử dụng nhiên liệu, chi phí vận chuyển.


 

B. Thời gian và chi phí xây dựng tốn kém.


 

C. Lao động, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.


 

D. Nguồn nhiên liệu và thị trường tiêu thụ.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 5 2019 lúc 3:59

Giải thích : Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Đàm thành
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Trung Nam
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết