Hoàng Gia Bảo

 ?

 

A. Máy tính.


 

B. Thiết bị điện tử.


 

C. Điện tử viễn thông.


 

D. Điện tử tiêu dùng.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 3 2018 lúc 9:25

Giải thích : Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Thiết bị công nghệ, phần mềm là sản phẩm của nhóm nhanh công nghiệp điện tử - tin học nào sau đây ?

 

A. Máy tính.


 

B. Thiết bị điện tử.


 

C. Điện tử tiêu dùng.


 

D. Thiết bị viễn thông.


 

Hoàng Gia Bảo

Các quốc gia nào sau đây chú trọng xây dựng các nhà máy điện nguyên tử?

A. Các nước có trữ lượng than lớn

B.  Các nước có trữ lượng năng lượng thủy điện lớn.

C. Các nước có trữ lượng dầu mở lớn

D. Các nước có nền kinh tế phát triển và công nghệ cao

Hoàng Gia Bảo

Tivi, cát sét, đồ chơi điện tử, đầu đĩa là sản phẩm của nhóm ngành công nghiệp điện tử tin học nào sau đây?

A. Máy tính

B. Thiết bị điện tử

C. Điện tử tiêu dùng

D. Thiết bị viễn thông

Hoàng Gia Bảo

Việc xây dựng và xử lý các nhà máy điện nguyên tử còn chưa phát triển mạnh là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Sản xuất điện năng thấp

B. Sử dụng không thuận tiện

C. Việc xây dựng khó khăn, tốn kém

D. Chưa thực sự an toàn khi sử dụng

Hoàng Gia Bảo

Điện thoại di động thuộc nhóm ngành công nghiệp điện tử - tin học nào dưới đây?

A. Máy tính

B. Thiết bị điện tử

C. Điện tử tiêu dùng

D. Thiết bị viễn thông

Hoàng Gia Bảo

Trên bản đồ, nhà máy thủy điện/nhiệt điện được thể hiện thông qua kí hiệu nào sau đây?

A. Ngôi sao màu đỏ/Ngôi sao màu xanh

B. Ngôi sao màu xanh/Ngôi sao màu đở

C. Ngôi sao màu vàng/Ngôi sao màu đỏ

D. Ngôi sao màu đỏ/Ngôi sao màu vàng

Hoàng Gia Bảo

Trên bản đồ, nhà máy thủy điện/ nhiệt điện được thể hiện thông qua kí hiệu nào sau đây?

A. Ngôi sao màu đỏ/ Ngôi sao màu xanh

B. Ngôi sao màu xanh/ Ngôi sao màu đỏ

C. Ngôi sao màu vàng/ Ngôi sao màu đỏ

D. Ngôi sao màu đỏ/ Ngôi sao màu vàng

Hoàng Gia Bảo

Trên bản đồ, nhà máy thuỷ điện/ nhiệt điện được thể hiện thông qua kí hiệu nào sau đây?

A. Ngôi sao màu đỏ/Ngôi sao màu xanh

B. Ngôi sao màu xanh/Ngôi sao màu đỏ

C. Ngôi sao màu vàng/Ngôi sao màu đỏ

D. Ngôi sao màu đỏ/Ngôi sao màu vàng

Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm của nhánh công nghiệp điện tử - tin học bao gồm :

 

A. Máy công cụ, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông .


 

B. Thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính .


 

C. Máy tinh, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông .


 

D. Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim lại ,máy tính.


 

Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử - tin học bao gồm

A. Máy công cụ, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông

B. Thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính

C. Máy tính, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông

D. Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN