Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm của nhánh công nghiệp điện tử - tin học bao gồm :

 

A. Máy công cụ, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông .


 

B. Thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính .


 

C. Máy tinh, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông .


 

D. Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim lại ,máy tính.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
15 tháng 1 2019 lúc 14:51

Giải thích : Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Thiết bị công nghệ, phần mềm là sản phẩm của nhóm nhanh công nghiệp điện tử - tin học nào sau đây ?

 

A. Máy tính.


 

B. Thiết bị điện tử.


 

C. Điện tử tiêu dùng.


 

D. Thiết bị viễn thông.


 

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được xem là ‘’ quả tim của ngành công nghiệp nặng’’, cung cấp công cụ, thiết bị, máy động lực cho các ngành kinh tế và hàng tiêu dùng theo nhu cầu của xã hội?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp luyện kim

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử - tin học bao gồm

A. Máy công cụ, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông

B. Thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính

C. Máy tính, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông

D. Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính

Hoàng Gia Bảo

Tivi, cát sét, đồ chơi điện tử, đầu đĩa là sản phẩm của nhóm ngành công nghiệp điện tử tin học nào sau đây?

A. Máy tính

B. Thiết bị điện tử

C. Điện tử tiêu dùng

D. Thiết bị viễn thông

Hoàng Gia Bảo

Các quốc gia nào sau đây chú trọng xây dựng các nhà máy điện nguyên tử?

A. Các nước có trữ lượng than lớn

B.  Các nước có trữ lượng năng lượng thủy điện lớn.

C. Các nước có trữ lượng dầu mở lớn

D. Các nước có nền kinh tế phát triển và công nghệ cao

Hoàng Gia Bảo

Trên bản đồ, nhà máy thủy điện/ nhiệt điện được thể hiện thông qua kí hiệu nào sau đây?

A. Ngôi sao màu đỏ/ Ngôi sao màu xanh

B. Ngôi sao màu xanh/ Ngôi sao màu đỏ

C. Ngôi sao màu vàng/ Ngôi sao màu đỏ

D. Ngôi sao màu đỏ/ Ngôi sao màu vàng

Hoàng Gia Bảo

Trên bản đồ, nhà máy thủy điện/nhiệt điện được thể hiện thông qua kí hiệu nào sau đây?

A. Ngôi sao màu đỏ/Ngôi sao màu xanh

B. Ngôi sao màu xanh/Ngôi sao màu đở

C. Ngôi sao màu vàng/Ngôi sao màu đỏ

D. Ngôi sao màu đỏ/Ngôi sao màu vàng

Hoàng Gia Bảo

Trên bản đồ, nhà máy thuỷ điện/ nhiệt điện được thể hiện thông qua kí hiệu nào sau đây?

A. Ngôi sao màu đỏ/Ngôi sao màu xanh

B. Ngôi sao màu xanh/Ngôi sao màu đỏ

C. Ngôi sao màu vàng/Ngôi sao màu đỏ

D. Ngôi sao màu đỏ/Ngôi sao màu vàng

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN