Hoàng Gia Bảo

 

A. Đồng bằng sông Hồng.


 

C. Đông Nam Bộ.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 9 2019 lúc 9:45

Giải thích : Ở nước ta, dầu mỏ tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ với một số mỏ dầu khí nổi tiếng như Lan Tây, Lan Đỏ, Rồng, Đại Hùng,…

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta hiện nay, dầu mỏ đang khai thác nhiều ở vùng nào?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Bắc trung Bộ

C. Đông Nam Bộ

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta hiện nay, dầu mỏ đang được khai thác nhiều ở vùng nào?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Hoàng Gia Bảo

Khai thác dầu mỏ là ngành công nghiệp mũi nhọn hiện nay ở Việt Nam. Vậy sản lượng khai thác năm 2004 là bao nhiêu?

A. Trên 15,6 triệu tấn

B. Trên 18,8 triệu tấn

C. Trên 20 triệu tấn

D. Trên 27 triệu tấn

Hoàng Gia Bảo

Gió phơn tác động ở vùng Bắc Trung Bộ của nước ta có hướng nào sau đây?

A. Tây nam

B. Đông nam

C. Tây bắc

D. Đông bắc

Hoàng Gia Bảo

Gió fơn khô nóng thổi vào mùa hạ ở vùng Bắc Trung bộ nước ta có hướng

A. Tây nam.   

B. Đông nam.   

C. Tây bắc.   

D. Đông bắc.

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta, vùng than lớn nhất được khai thác hiện nay là

A. Lạng Sơn

B. Hòa Bình

C. Quảng Ninh

D. Cà Mau