Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân ngành nào sau đây ?

 

A. Khai thác dầu khí, công nghiệp luyện kim và cơ khí.

 

B. Công nghiệp điện lực, hóa chất và khai thác than.

 

C. Khai thác gỗ, khai thác dầu khí và công nghiệp nhiệt điện.

 

D. Khai thác than, khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực.

 

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 1 2019 lúc 9:45

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Khai thác than, khai thác dầu khí, công nghiệp điện lực nằm trong hệ thống công nghiệp nào sau đây?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp luyện kim

C. Công nghiệp năng lượng

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Ngoài cung cấp nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện thì ngành công nghiệp khai thác than còn cung cấp cho ngành công nghiệp nào dưới đây?

A. Công nghiệp luyện kim

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp khai thác dầu - khí phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

A. Các nước phát triển

B. Các nước đang phát triển

C. Các nước có trữ lượng dầu mỏ lớn

D. Các nước công nghiệp mới

Hoàng Gia Bảo

Khai thác dầu mỏ là ngành công nghiệp mũi nhọn hiện nay ở Việt Nam. Vậy sản lượng khai thác năm 2004 là bao nhiêu?

A. Trên 15,6 triệu tấn

B. Trên 18,8 triệu tấn

C. Trên 20 triệu tấn

D. Trên 27 triệu tấn

Hoàng Gia Bảo

Việc phân chia các ngành công nghiệp thành nhóm công nghiệp khai thác và nhóm công nghiệp chế biến là dựa vào nguyên nhân nào sau đây?

A. Tính chất của sản phẩm

B. Việc sử dụng nguyên liệu

C. Công cụ kinh tế của sản phẩm

D. Tính chất tác động đến đối tượng lao động

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN