Hoàng Gia Bảo

 

A. Công nghiệp hóa chất.


 

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 9 2017 lúc 12:31

Giải thích : Khí hậu đa dạng, phát triển được nhiều sản phẩm nông nghiệp từ cây trồng đến vật nuôi phong phú, đó là cơ sở hết sức thuận lợi để phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoan cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành

A. Công nghiệp hóa chất 

B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm 

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Hoàng Gia Bảo

Với tính chất đa dạng của khí hậu kết hợp với tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành

A. Công nghiệp hóa chất

B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Hoàng Gia Bảo

Ngành chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm?

A. Cung cấp nguyên liệu

B. Mở rộng thị trường tiêu thụ

C. Cung cấp nhân công

D. Cung cấp cơ sở vật chất - khoa học kĩ thuật.

Hoàng Gia Bảo

Chế biến nguyên liệu để tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng thuộc giai đoạn nào trong sản xuất công nghiệp?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4