Hoàng Gia Bảo

Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào sản phẩm của nhanh

 

A. Công nghiệp.     

B. Dịch vụ.


 

C. Nông nghiệp.     

D. Xây dựng.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 10 2019 lúc 6:03

Giải thích : Mục I, SGK/118 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Trung Nam
Xem chi tiết
Nguyễn văn Quân
Xem chi tiết