Hoàng Gia Bảo

 

A. Công nghiệp.     

B. Dịch vụ.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 10 2019 lúc 6:03

Giải thích : Mục I, SGK/118 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào sản phẩm của ngành

A. Công nghiệp

B. Dịch vụ

C. Nông nghiệp 

D. Xây dựng

Hoàng Gia Bảo

Các ngành kinh tế muốn phát triển và mang lại hiệu quả đều phải dựa vào sản phẩm của ngành

A. Công nghiệp

B. dịch vụ

C. nông nghiệp

D. xây dựng

Hoàng Gia Bảo

Để phân bố các ngành công nghiệp hợp lí và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào

A. Đặc điểm của ngành công nghiệp đó

B. Ngành năng lượng

C. Ngành nông – lâm – thủy sản

D. Khai thác, vì không có ngành này thì không có vật tư

Hoàng Gia Bảo

 

A. Đặc điểm của ngàng công nghiệp đó.


 

C. Nhanh nông – lâm – thủy sản , vì nghành này cung cấp nguồn nguyên liệu chủ yếu cho công nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây?

A. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp khai thác

B. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ

C. Công nghiệp nặng, công nghiệp khai thác

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây? 

A. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp khai thác

B. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ

C. Công nghiệp nặng, công nghiệp khai thác

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ

Hoàng Gia Bảo

 

A. Công nghiệp nhẹ , công nghiệp khai thác .


 

C. Công nghiệp nặng , công nghiệp khai thác.