Hoàng Gia Bảo

 

A. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người và chủ động nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.


 

C. Thiên tai ngày càng nhiều nên không thể đánh bắt được .


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 4 2019 lúc 14:46
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Nuôi quảng canh để đỡ chi phí thức ăn.


 

C. Nuôi những loại quay vòng nhanh để đáp ứng nhu cầu thị trường.


 

Hoàng Gia Bảo

Tại sao ngành nuôi trồng thủy sản thế giới ngày càng phát triển?

Hoàng Gia Bảo

Trên bản đồ lâm nghiệp và thủy sản, để thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của các tỉnh trong năm, cần sử dụng phương pháp bản đồ nào sau đây

A. Phương pháp kí hiệu

B. Phương pháp chấm điểm

C. Phương pháp bản đồ - biểu đồ

D. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

Hoàng Gia Bảo

 

A. Cung cấp nguồn thực phẩm giâu dinh dưỡng cho con người.


 

C. Là nguồn phân bón cho trồng trọt.


 

Hoàng Gia Bảo

Nguồn nước ngọt ngày càng cạn kiệt không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A. Mực nước biển dâng cao

B. Sự cố đắm tàu, tràn dầu

C. Sử dụng hóa chất trong nông nghiệp

D. Rác thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

 

A. Hạn chế khai thác các khoáng sản trong lòng đất.


 

C. Hạn chế sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc là khoáng sản.