Hoàng Gia Bảo

 

A. Tập quán canh tác cổ truyền.


 

C. Công cụ thủ công và sức người.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 5 2018 lúc 12:47

Giải thích: Mục III, SGK/105 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Các hình thức chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp do nguyên nhân nào sau đây?

A. Ít phụ thuộc vào quỹ đất

B. Ít phụ thuộc vào khí hậu

C. Có tính tập trung cao độ

D. Quy trình sản xuất chi tiết, chặt chẽ, cần sự phối hợp giữa các ngành công nghiệp để tạo ra sản phẩm cuối cùng

Hoàng Gia Bảo

 

A. Nhựa.     

B. Da giầy.


 

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Nhựa

B. Dệt - may

C. Da giày

D. Sành – sứ - thủy tinh

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu tác động lớn nhất của yếu tố nào sau đây?

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu tác động mạnh mẽ nhất của yếu tố nào dưới đây?

A. Nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ

B. Nguồn nguyên liệu và sự tiến bộ về kĩ thuật

C. Nguồn lao động và thị trường tiêu thụ

D. Nguồn nguyên liệu và nguồn lao động