Hoàng Gia Bảo

Mục đích chủ yếu của trang trại là sản xuất hàng hóa với cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ dựa trên

 

A. Tập quán canh tác cổ truyền.


 

B. Chuyên môn hóa và thâm canh.


 

C. Công cụ thủ công và sức người.


 

D. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tại chỗ.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 5 2018 lúc 12:47

Giải thích: Mục III, SGK/105 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Các hình thức chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp do nguyên nhân nào sau đây?

A. Ít phụ thuộc vào quỹ đất

B. Ít phụ thuộc vào khí hậu

C. Có tính tập trung cao độ

D. Quy trình sản xuất chi tiết, chặt chẽ, cần sự phối hợp giữa các ngành công nghiệp để tạo ra sản phẩm cuối cùng

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Nhựa

B. Dệt - may

C. Da giày

D. Sành – sứ - thủy tinh

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ?

 

A. Nhựa.     

B. Da giầy.


 

C. Dệt-may.    

 D. Sanh-sứ - thủy tinh.


 

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu tác động lớn nhất của yếu tố nào sau đây?

A. Nguồn nguyên liệu, vốn, khoa học kĩ thuật.

B. Vốn, lao động, chi phí vận chuyển

C. Nguồn nguyên liệu, lao động, thị trương tiêu thụ

D. Lao động, thị trường tiêu thụ, thời gian quay vòng vốn

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu tác động mạnh mẽ nhất của yếu tố nào dưới đây?

A. Nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ

B. Nguồn nguyên liệu và sự tiến bộ về kĩ thuật

C. Nguồn lao động và thị trường tiêu thụ

D. Nguồn nguyên liệu và nguồn lao động

Hoàng Gia Bảo

Ngành chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm?

A. Cung cấp nguyên liệu

B. Mở rộng thị trường tiêu thụ

C. Cung cấp nhân công

D. Cung cấp cơ sở vật chất - khoa học kĩ thuật.

Hoàng Gia Bảo

Chế biến nguyên liệu để tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng thuộc giai đoạn nào trong sản xuất công nghiệp?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp mà sản phẩm làm ra vừa phục vụ trong nước, vừa xuất khẩu là hình thức nào dưới đây?

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố nào dưới đây có tác động mạnh mẽ tới việc lựa chọn vị trí xây dựng xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa sản xuất?

A. Dân cư - lao động

B. Tiến bộ khoa học - kĩ thuật

C. Thị trường

D. Vị trí địa lí

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN