Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây nói về vai trò vủa sản xuất cây công nghiệp ?

A. Cung cấp tinh bột cho chăn nuôi.

B. Cung cấp lương thực , thực phẩm cho con người.

C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

D. Tất cả các ý trên.

Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 10 2018 lúc 5:55

 Giải thích : Mục II, SGK/109 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ngoài cung cấp nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện thì ngành công nghiệp khai thác than còn cung cấp cho ngành công nghiệp nào dưới đây?

A. Công nghiệp luyện kim

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp cung cấp cho đời sống xã hội những sản phẩm chủ yếu

A. Hàng tiêu dùng

B. Thực phẩm

C. Lương thực

D. Cơ sở vật chất, hạ tầng

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được xem là ‘’ quả tim của ngành công nghiệp nặng’’, cung cấp công cụ, thiết bị, máy động lực cho các ngành kinh tế và hàng tiêu dùng theo nhu cầu của xã hội?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp luyện kim

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào dưới đây không thuộc cơ cấu ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm chăn nuôi?

A. Sữa

B. Thịt hộp

C. Đường

D.

Hoàng Gia Bảo

Ngành chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm?

A. Cung cấp nguyên liệu

B. Mở rộng thị trường tiêu thụ

C. Cung cấp nhân công

D. Cung cấp cơ sở vật chất - khoa học kĩ thuật.

Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân nào dưới đây là cơ sở để phân chia ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm thành 3 phân ngành?

A. Công dụng của sản phẩm

B. Đặc điểm sản xuất

C. Nguồn nguyên liệu

D. Phân bố sản xuất