Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm sinh thái đặc biệt của cây ngô so với các cây lương thực khác là

A. Chỉ trồng được ở đới nóng , đất đai màu mỡ.

B. Chỉ trồng ở miền khí hậu lạnh , khô.

C. Chỉ trồng được ở chân ruộng ngập nước.

D. Dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu.

Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 10 2019 lúc 5:36

 Giải thích : Mục I, SGK/108 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Với đặc điểm sinh thái: đất phù sa, ưa khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước, thích hợp nhất loại cây lương thực?

A. Ngô

B. Lúa mì

C. Lúa gạo

D. Cao lương

Hoàng Gia Bảo

Những cây hoa màu nào sau đây được trồng ở miền ôn đới ?

A. Khoai tây , đại mạch , yến mạch.

B. Khoai tây , cao lương , kê.

C. Mạch đen , sắn ,kê.

D. Khoai lang , yến mạch , cao lương.

Hoàng Gia Bảo

Vì sao phong hóa lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh?

Hoàng Gia Bảo

Ở miền nhiệt đới, cân nhiệt đới, đặc biệt là ở châu Á gió mùa phân bố chủ yếu là loại cây lương thực gì?

A. Lúa gạo

B. Ngô

C. Cao lương

D. Lúa mì

Hoàng Gia Bảo

Các cây lương thực như đại mạch, mạch đen, yến mạch, khoai tây được trồng nhiều nhất ở miền nào?

A. Miền ôn đới

B. Miền nhiệt đới

C. Miền nhiệt đới và cận nhiệt

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cũng nằm ở vĩ độ như ờ nước ta, nhưng có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta lại có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều?

Hoàng Gia Bảo

 

A. Công nghiệp hóa chất.


 

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm.


 

Hoàng Gia Bảo

Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoan cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành

A. Công nghiệp hóa chất 

B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm 

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng