trần thị phương thảo

Giả sử gang cũng như thép chỉ là hợp kim của sắt với cacbon và sắt phế liệu chỉ gồm sắt, cacbon và Fe2O3. Coi phản ứng xảy ra trong lò luyện thép Martin là: Fe2O3 + 3C -> 2Fe + 3CO2 . Khối lượng sắt phế liệu (chứa 40% Fe2O3,1% C) cần dùng để khi luyện với 4 tấn gang 5% C trong lò luyện thép Martin, nhằm thu được loại thép 1%C là :

A.1,50 tấn                                       B. 2,15 tấn                                  C. 1,82 tấn                                     D. 2,93 tấn

Xóa Câu Hỏi Cũ
20 tháng 11 2018 lúc 20:41

Xóa câu hỏi cũ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

X là qung hematit đỏ cha 64% Fe2O3 (còn lại là tạp cht không chứa nguyên tố Fe) . Y là quặng manhetit chứa 92,8% Fe3O4 ( còn li là tạp chất không chứa nguyên tố Fe) . Trộn m1 tấn qung X với mtấn qung Y thu được 1 tấn hỗn hợp Z. Đem toàn bộ Z luyn gang, rồi luyn thép thì thu đưc 420,42 kg thép chứa 0,1% gồm cacbon và các tạp cht. Giả thiết hiệu sut toàn bộ quá trình là 75%. Tỉ lệ m1 : m2

A. 2:1

B. 3:4 

C. 1:1

D. 1:2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho c nhn xét sau:

(1) Thép là hợp kim ca st và cacbon trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 0,01% đến dưới 2%.

(2) Gang là hợp cht ca st và cacbon trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 2% đến 5%.

(3) Nguyên tc sản xut gang là khử oxit sắt thành st bằng CO.

(4) Nguyên tc sản xut thép là khử cacbon có trong gang.

Số nhn xét đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Thép là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó có từ 0,01-2% khối lượng cacbon.

(b) Bột nhôm trộn với bột Fe2O3 dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.

(c) Phèn chua và thạch cao sống có công thức hóa học lần lượt là KAl(SO4)2.12H2O và CaSO4.2H2O.

(d) Thạch cao nung dùng để nặn tượng, bó bột khi gãy xương.

(e) Dung dịch Na2CO3, Na3PO4 làm mềm được nước cứng.

(g) Miếng gang để trong không khí ẩm xảy ra ăn mòn điện hóa.

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

 (a) Thép là hợp kim F e 2 O 3  của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.

 (b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.

 (c) Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu.

(d) Hỗn hợp Cu và  (tỉ lệ 1 : 1) tan hết trong dung dịch HCl dư.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 4.

C..

D. 2.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN